Till senaste kommentaren

Kan handlingar eller bevis begäras in i efterhand i en upphandling?

Kan upphandlande myndighet skriva i upphandlingsdokumentet i en öppen upphandling t.ex. att "CV kan komma att begäras in av upphandlande myndighet"? Upphandlande myndighet kräver in namn på vissa roller i anbudet men begär under utvärderingen endast in CV för de anbudsgivare som avses tilldelas kontrakt. Eller måste anbudsgivare antingen välja ESPD (och upphandlande myndighet sedermera begär in bevisen) eller att allt ska lämnas in direkt i anbudet? I förenklad upphandling kan begränsad kontroll användas men vad gäller för direktivstyrda upphandlingar, t.ex. öppen upphandling?

Kommentarer

 • Hej!

  I Sverige har reglerna för ESPD-systemet tolkas på så sätt att en leverantör har en rättighet att välja mellan att:
  1. lämna en egenförsäkran, eller
  2. lämna in alla för leverantörsprövningen* nödvändiga bevis direkt med sitt anbud eller sin anbudsansökan.
  Om leverantören väljer alternativ 1:
  Om en leverantör väljer att ge in en egenförsäkran är den det enda beviset som leverantören måste ge in för att tas sig igenom den preliminära leverantörsprövningen. Observera att mer handlingar och beskrivningar givetvis kan behöva ges in med anbudet för att uppfylla krav kopplade till själva varan eller tjänsten.

  Under förutsättning att de CV:n du pratar om är kopplade till kvalificeringskrav finner du svaret på din fråga i ESPD-formuläret Del IV C. Som du ser där finns det visst utrymme för att beskriva de ”åtgärder” som en leverantör tagit för att uppfylla ett krav. Här bör det vara lämpligt för anbudsgivaren under relevant punkt uppger ”namn på vissa roller”, enligt ert krav.

  Om en leverantör som gett in en egenförsäkran ska tilldelas avtalet enligt utvärderingen måste ni begära in slutliga bevis så att leverantören kan styrka det som den tidigare endast intygat i sin egenförsäkran. Det är i detta steg som ni måste begära in relevanta CV:n.

  Om leverantören väljer alternativ 2:
  Om leverantören väljer att inte ge in en egenförsäkran måste den ge in både uppgifter om ”namn på vissa roller” och relevanta CV:n direkt med sitt anbud.

  "Alternativ 3"
  Om era upphandlingsdokument tillåter det kan en leverantör som valt att ge in en egenförsäkran frivilligt även ge in relevanta uppgifter och CV:n direkt med sitt anbud. Observera att detta inte är ett alternativ som ni som upphandlande myndighet kan tvinga leverantörer att följa.

  *Kontroll av att en anbudsgivare eller anbudssökande inte ska uteslutas, att de uppfyller kvalificeringskraven och eventuella begränsningskriterier.

  Uppdaterad: den 6 december 2019
  Robin
 • Jag tolkar detta svar som att krav likt ”CV kan komma att begäras in av upphandlande myndighet” inte är förenlig med LOU i och med att leverantörerna har rättighet att välja något av

  1. ESPD
  2. Ge in alla bevis för prövningen redan i anbudet
  Vart hittas stöd för det? Är det i så fall inte förenligt att ha krav som ovan där bevis bara ”kan” komma att kontrolleras?
  Fredrik
 • Hej Fredrik,

  Det stämmer att det bara finns två sätt för leverantören att vid upphandlingar som omfattas av ESPD-systemet visa att denna uppfyller kvalificeringskraven, eventuella begränsningskriterier samt inte ska uteslutas. Vi har skrivit mer om detta i inlägget Finns det bara två sätt att visa att leverantören uppfyller kraven för leverantörsprövningen? i vår Frågeportal.

  Om kravet på CV är ett beviskrav för att visa att ett kvalificeringskrav är uppfyllt innebär det att kravet måste kontrolleras innan tilldelning av kontraktet. Detta följer av 4 kap. 10 § punkten 3 lagen om offentlig upphandling (LOU). Om bevisen, i ditt exempel i form av CV, istället är ägnade att visa att ett obligatoriskt krav på tjänsten eller ett särskilt kontraktsvillkor är uppfyllt finns som utgångspunkt inga hinder mot att skriva på det sätt som du anger i ditt exempel.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.