Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan jag godkänna anbud från två samarbetspartners eller är det alternativa anbud?

Hej, jag har fått in anbud från bland annat två anbudsgivare som även är samarbetspartners (ena använder den andres kapacitet). Ska jag förkasta bägge dessa med anledning av "alternativa anbud", eller godkänner jag dom?

Kommentarer

 • Hej,

  Inledningsvis kan konstateras att en leverantör som utgångspunkt har en långtgående rätt att såväl åberopa andra leverantörers kapacitet som att använda underleverantörer i övrigt.

  Att en leverantör väljer att tillhandahålla sin kapacitet till en annan leverantör i en enskild upphandling borde inte innebära att samma leverantör automatiskt förlorar rätten att lämna in ett eget anbud i samma upphandling. Vi kan alltså inte se ett principiellt förbud mot ett sådant förfarande.

  Däremot finns det i de frivilliga uteslutningsgrunderna i 13 kap. 3 § punkten 4 LOU en möjlighet för en upphandlande myndighet att utesluta en leverantör som har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen. Den upphandlande myndigheten ska då ha tillräckligt sannolika indikationer på att leverantören har ingått dessa överenskommelser med just det syftet. Det uppställs inget krav på att överenskommelsen faktiskt ska ha lett till en snedvridning av konkurrensen (prop. 2015/16:195, s. 1087). Omständigheten att en leverantör väljer att tillhandahålla sin kapacitet till en annan leverantör och samtidigt lämnar ett eget anbud behöver dock inte nödvändigtvis göras i syfte är att snedvrida konkurrensen.

  Det råder en viss begreppsförvirring avseende begreppet alternativa anbud. I inlägget Får en leverantör lämna flera anbud i samma upphandling? reder vi bland annat ut begreppen alternativa anbud och parallella anbud.

  Läs mer
  Du kan också läsa mer under taggen åberopande av andras kapacitet i vår Frågeportal. Se även inläggen Åberopande av ett annat företags kapacitet som också in sin tur lämnat anbud och Kan två olika leverantörer lämna varsitt anbud och hänvisa till varandra som underleverantörer?.

  Uppdaterad: den 29 april 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.