Till senaste kommentaren

Kan kommuner inrätta ett gemensamt valfrihetssystem?

Hej,

I vårt län har vi tidigare gjort en gemensam upphandling för länets samtliga kommuner. Nu har "min" kommun valt att upphandla enligt LOV när ny upphandling ska göras. Kan övriga kommuner delta i den eller måste varje kommun för sig göra en LOV upphandling?

Kommentarer

 • Hej,

  Det finns inga hinder i lagen om valfrihetssystem (LOV) mot att kommuner samverkar och gemensamt inrättar ett valfrihetssystem. Kommunernas möjlighet att samverka och den enskildes möjlighet att välja utförare utanför hemkommunen påverkas dock bland annat av socialtjänstlagens regler om vistelsekommunens ansvar. Situationen i de aktuella kommunerna och valfrihetssystemets syfte påverkar därför bedömningen om det är möjligt och lämpligt att genomföra i praktiken.

  Läs mer
  Källhänvisningar
  • 2 kap. 2 § lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) - med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer
  • 2 kap. 7 § punkten 3 LOV - med upphandlande myndighet avses en kommunal myndighet eller sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter.
  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.