Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan man använda golvpriser i befintliga avtal?

Hej,

Vad blir effekten av domen från HFD i redan påbörjade upphandlingar och ramavtal med förnyad konkurrensutsättning som tillämpar golvpriser?

// John

Kommentarer

 • Hej John,

  HFD 2018 ref. 50 (det vill säga Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 5924–17) innebär att det i princip inte är förenligt med likabehandlingsprincipen och bestämmelsen om onormalt låga anbud att utforma ett obligatoriskt krav som ett golvpris. Av domen framgår att undantag kan förekomma (se domen s. 6 med hänvisning till C‑147/06 och C‑148/06 SECAP och Santorso). Undantaget i de angivna domarna kan kortfattat beskrivas som att det finns inget absolut krav på att en anbudsgivare under alla omständigheter måste få yttra sig om de lämnat ett anbud som den upphandlande myndigheten anser vara onormalt lågt, om effektiviteten vid förvaltningen av allmänna intressen skulle bli lidande. Det ges inte någon närmare ledning om vilka omständigheter som kan motivera att undantag kan göras.

  Påbörjad upphandling
  Eftersom ett golvpris i princip inte är förenligt med likabehandlingsprincipen och bestämmelsen om onormalt låga anbud är det inte heller möjligt att använda sig av golvpris i en upphandling, om inte något undantag är tillämpligt. Det saknar betydelse att en upphandling påbörjades innan Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) klargjorde rättsläget.

  Löpande ramavtal med förnyad konkurrensutsättning
  Rättsläget får betraktas som oklart vilka konsekvenser HFD:s dom får på löpande ramavtal med förnyad konkurrensutsättning.

  En sak som talar emot att det skulle vara tillåtet är att HFD anser att det i princip inte är förenligt med likabehandlingsprincipen att ange ett golvpris i en upphandling. En förnyad konkurrensutsättning är en upphandling.

  En sak som talar för att det är tillåtet är att det finns undantag där golvpris är tillåtna. Det är oklart om ett sådant undantag kan anses föreligga vid förnyad konkurrensutsättning. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

  Uppdaterad: den 10 januari 2019

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.