Till senaste kommentaren

Kan man göra en gemensam ansökan om överprövning?

Vi är två anbudsgivare som planerar att skicka in ansökan om överprövning på grund av samma omständigheter. Ska vi göra en gemensam ansökan om överprövning eller ska vi skicka in var för sig? Vad är effekten av de båda?

Kommentarer

 • Hej Marika,

  Leverantörer brukar skicka in en ansökan om överprövning var. Det finns såvitt vi känner till i princip bara fördelar med ett sådant upplägg. Effekten av separata ansökningar är att det blir separata mål och det är tydligt vilka parter som finns i respektive mål. Är ansökningarna lika är det troligt att domstolen ändå kommer att samordna handläggningen av målet.

  Såvitt vi känner till finns det inget fall där flera leverantörer skickar in en gemensam ansökan. Det tyder på att det är ovanligt. En sannolik effekt av en gemensam ansökan är att det skulle skapa en extra administrativ belastning på framförallt förvaltningsrätten men även leverantörerna för att reda ut hur ansökningen ska hanteras. Av denna anledning kan det vara lämpligt att skicka in en ansökan var för sig. Det finns inget hinder mot att ansökningarna förutom namnet på den som ansöker är identiska.

  Är ni i behov av processrättsliga råd i övrigt eller råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.