Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan man kräva miljömärkning i upphandling?

.

Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Det är fullt möjligt att i upphandlingen hänvisa till kriterier, helt eller vissa delar, från ett miljömärke.

  Det går däremot inte att ställa krav på märkningen i sig, eftersom produkter som inte är märkta ändå kan uppfylla kriterierna för miljömärket. Märkningen kan däremot vara ett bevismedel för att kriterierna uppfylls, men andra likvärdiga bevis måste också godkännas. Av direktivet framgår även att miljömärkningen ska vara öppen för alla och bygga på vetenskaplig grund. Det kan vara svårt att kontrollera, men om miljömärkningsorganisationen följer internationella standarder inom området (ISO 14024) lever man upp till kravet på transparens och vetenskaplighet.

  Lagrum:
  6 kap. 7 § LOU (2007:1091)/LUF (2007:1092)

  Rättsfall, se bland annat:
  C-368/10 Max Havelaar

  Ny lagstiftning 2017: I propositionen om nytt regelverk finns en möjlighet att hänvisa direkt till ett särskilt märke förutsatt att vissa villkor är uppfyllda (se bland annat prop. 2015/2016:195 del 1 s 592-593).

  Upphandlingsmyndigheten
 • Hej,

  Pga följande blir Ert svar på frågan inte speciellt klargörande:

  '... men om miljömärkningsorganisationen följer internationella standarder inom området (ISO 14024) lever man upp till kravet på transparens och vetenskaplighet.'

  Det finns många miljömärkningskrav som inte är baserade på vetenskaplighet, t ex:

  • krav på att PVC inte får finnas i en produkt eller en förpackning
  • förbud mote hela kemiska ämnesgrupper, t ex alla ämnen som innehåller brom
  • förbud mot kemiska ämnen där det saknas mätmetoder för kontroll och uppföljning
  • förbud mot kemiska ämnen utan att man säkerställer att det använda alternativet är

  bättre

  • krav på återvunnet materialinnehåll i t ex plast eller förpackningar där det saknas mätme-

  toder för kontroll

  • krav på att bildskärmar skall uppfylla extremt låga nivåer avseende elektromagnetiska

  fält.

  Hans Wendschlag

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy