Till senaste kommentaren

Kan man tillämpa de frivilliga uteslutningsgrunderna utan att det anges i upphandlingsdokumenten?

Hej,

Kan man tillämpa de frivilliga uteslutningsgrunderna i 13 kap 3 § LOU utan att det anges i upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget)?

/Upphandlaren

Kommentarer

 • Hej,

  Enligt Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 7072–13 kan de frivilliga uteslutningsgrunderna i 13 kap. 3 § lagen om offentlig upphandling (LOU) användas även om intentionen att använda dem inte kommunicerats i upphandlingsdokumenten, detta eftersom bestämmelsernas tillämplighet följer direkt av lagtexten.

  I en senare dom från Förvaltningsrätten i Umeå, i mål nr 244–17, (observera att detta är en underrättsdom vilken har mindre tyngd i praxis än en kammarrättsdom) anges dock att om en upphandlande myndighet avser att tillämpa de frivilliga uteslutningsgrunderna så måste myndigheten, med hänsyn till transparensprincipen, ange detta i upphandlingsdokumenten. I sådana fall måste den upphandlande myndigheten, med hänsyn till likabehandlingsprincipen, faktiskt också tillämpa de uteslutningsgrunderna.

  Eftersom Kammarrätten i Göteborgs dom enligt ovan uppenbarligen inte har fått genomslag i underrätterna får rättsläget fortfarande anses oklart.

  Läs mer
  Läs mer om detta och vilka bevis som kan begäras in i inlägget Inhämtande av bevis i direktivstyrda upphandlingar i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 27 maj 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.