Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan man tillhandahålla ESPD-formuläret för upphandlingen efter att annonsen har publicerats?

Hej,

Om jag förstått det rätt behöver den upphandlande myndigheten inte ange det EUT S-nummer man har fått från TED i det förberedda ESPD-formuläret. Det faktum att ESPD-formuläret ändå ger en möjlighet till detta borde dock innebära att de inte räknar med att man ger tillgång till ESPD-formuläret i samband med sin annonsering, eftersom det i dessa fall skulle vara praktiskt omöjligt med hänsyn till att man har fått ett meddelandenummer först efter att man har annonserat.

Måste man tillhandahålla ESPD-formuläret för den aktuella upphandlingen i samband med annonseringen eller kan man göra detta någon dag senare?

Kommentarer

  • Hej!

    Om en upphandlande myndighet använder sig av Kommissionens webbtjänst som ESPD-formulär har vi svårt att se att det skulle utgöra en överträdelse av LOU att tillhandahålla ESPD-formuläret någon dag efter att upphandlingsdokumenten har publicerats. Detta då det inte finns någon uttrycklig skyldighet för den upphandlande myndigheten att tillhandahålla ett förberett ESPD-formulär. Upphandlingsmyndigheten anser dock att det är lämpligt att ett förberett ESPD-formulär tillhandahålls, läs mer om detta i vår vägledning ESPD-systemet s. 21–22.

    Skillnaden mellan att förbereda ett ESPD-formulär i Kommissionens webbtjänst och att inte göra det är att i det senare fallet måste leverantören i Del I fylla i vissa grunduppgifter om den upphandlande myndigheten och upphandlingen.
    Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.