Till senaste kommentaren

Kan man upphandla från vem som helst när alla anbud överskrider budgeten i ett förenklat förfarande

Hej,

Vi har genomfört ett förenklat förfarande för att upphandla en byggentreprenad (en bro). Vi har fått in tre anbud som uppfyller kraven men de är långt över vår budget. Vi har förhandlat med anbudsgivarna för att försöka att pruta men har inte lyckats få ner priset för att passa vår budget.

Vi har redan lagt ner mycket resurser på projektering och vill ogärna börja om. Vi kan heller inte se att det finns någon liten ändring vi kan göra i upphandlingsdokumenten för att få det billigare.

Kan vi direktupphandla från någon annan leverantör än de som lämnade anbud i upphandlingen? Är anbuden utöver oacceptabla enligt 6 kap. 16 § LOU även olämpliga enligt 6 kap. 12 § LOU? Eller måste vi upphandla genom ett förenklat förfarande igen?

Mvh

Kommentarer

 • Hej Karin,

  Anbud vars pris överskrider den budget som den upphandlande myndigheten har beslutat och dokumenterat anses enligt LOU vara oacceptabla (inte olämpliga). Läs mer om detta i inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal.

  Det kan vara möjligt att övergå till direktupphandling om det endast har kommit in oacceptabla anbud. Kretsen av anbudsgivare som ska bjudas in är begränsad till vissa (eller i vissa fall alla) anbudsgivare i det föregående förfarandet. Det är med andra ord inte möjligt att bjuda in andra leverantörer än de som deltog i det ursprungliga upphandlingsförfarandet till en direktupphandling.

  Det finns även andra grunder för att genomföra en direktupphandling. Till exempel får en upphandlande myndighet använda en direktupphandling om det vid ett förenklat förfarande inte har lämnats några lämpliga anbud (det vill säga att alla eventuella anbud är olämpliga). Detta förutsätter dock att de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt. Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande myndighetens krav enligt upphandlingsdokumenten. Vid en direktupphandling som grundas på detta behöver myndigheten inte nödvändigtvis vända sig till de ursprungliga anbudsgivarna. Det är med andra ord möjligt att också bjuda in andra leverantörer som inte deltog i det ursprungliga upphandlingsförfarandet till en direktupphandling.

  Finns inte förutsättningar att genomföra en direktupphandling i det enskilda fallet kan en upphandlande myndighet behöva genomföra ett nytt upphandlingsförfarande för att tillgodose sina behov, exempelvis ett förenklat förfarande. Vet en upphandlande myndighet om att upphandlingsdokument i ett tidigare förfarande inte har lett till att behoven har blivit tillgodosedda (exempelvis på grund av bristande konkurrens), kan det förstås vara lämpligt att utreda och vidta åtgärder för att öka sannolikheten att behoven ska tillgodoses i det nya förfarandet.

  Läs mer
  Läs även inläggen Får man göra en direktupphandling när man inte fått in några anbud i ett förenklat förfarande? och Förhandling med den enda anbudsgivaren vid förenklat förfarande, går det att ändra villkoren? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. 7 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förutsättningarna för att få genomföra en direktupphandling, däribland om förutsättningarna för att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 16 § LOU
  • 6 kap. 16 § LOU – förutsättningar för att få genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om de anbud som har lämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande är ogiltiga eller inte acceptabla
  • 6 kap. 12 § LOU – förutsättningar för att få genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det, vid ett öppet eller selektivt förfarande, inte har lämnats några lämpliga anbud
  • 6 kap. 13 § LOU – definition av när ett anbud ska anses vara olämpligt.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.