Till senaste kommentaren

Kan en upphandling av en bilaga 2 a-tjänst över tröskelvärdet göras som ett förenklat förfarande?

Hej!

Jag undrar om upphandling av hemtjänst (enligt LOU inte LOV) till ett värde av ca 11 miljoner (inkl. optionsår) ska göras som ett förenklat förfarande (Kap 19)?

Kommentarer

 • Hej!

  Ja, det stämmer. Förenklat förfarande kan användas även om upphandlingens värde beräknas överstiga tröskelvärdet om tjänsten som ska upphandlas anges i förteckningen över sociala tjänster och andra särskilda tjänster i bilaga 2 i LOU eller välfärdstjänster enligt bilaga 2 a i LOU. I en sådan upphandling tillämpas även bestämmelserna om tekniska specifikationer i 9 kap. 1-5 och 7-11 §§, om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ och om individuella rapporter i 12 kap. 15 och 16 §§.

  Hemtjänst omfattas av bilaga 2 a (se CPV-kod 98514000-9).

  En parentes är att vad som avses med begreppet hemtjänst inte är klarlagt. Det finns ingen närmare förklaring av begreppets innebörd. Eventuellt kan viss ledning ges av andra tjänster som anges i anslutning till CPV-koden för hemtjänst; arbetskraftstjänster för hushåll, bemanningstjänster för enskilda, tillfällig personal för hushåll och hemhjälp. Det kan vara så att begreppet hemtjänst har ett relativt brett tillämpningsområde.

  Källhänvisningar
  se 19 kap. 3 § lag(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - vilka bestämmelser som ska tillämpas när upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet.

  Med vänlig hälsning,
  Klara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.