Till senaste kommentaren

Kan en upphandling av en bilaga 2-tjänst över tröskelvärdet göras som ett förenklat förfarande?

Hej!

Jag undrar om upphandling av hemtjänst (enligt LOU inte LOV) till ett värde av ca 11 miljoner (inkl. optionsår) ska göras som ett förenklat förfarande (Kap 19)?

Kommentarer

 • Hej!

  Förenklat förfarande kan användas även om upphandlingens värde beräknas överstiga tröskelvärdet om tjänsten som ska upphandlas anges i förteckningen över sociala tjänster och andra särskilda tjänster i bilaga 2 i LOU eller välfärdstjänster enligt bilaga 2 a i LOU. I en sådan upphandling tillämpas även bestämmelserna om tekniska specifikationer i 9 kap. 1-5 och 7-11 §§, om annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ och om individuella rapporter i 12 kap. 15 och 16 §§ (se 19 kap. 3 § LOU).

  Hemtjänst undantas från de direktivstyrda reglerna, enligt bilaga 2 a (se CPV-kod 98514000-9).

  CPV-kodernas funktion är endast att benämna varor, tjänster och byggentreprenader, i syfte att skapa enhetlighet och bättre öppenhet för leverantörer. Koderna har inte någon rättslig verkan i sig utan är endast ett hjälpmedel för att korrekt kunna identifiera vilka varor, tjänster och byggentreprenader som avses (se prop. 2015/16:195 s. 464).

  Vad som avses med begreppet hemtjänst är inte klarlagt. Det finns ingen närmare förklaring av begreppets innebörd. Eventuellt kan viss ledning ges av andra tjänster som anges i anslutning till CPV-koden för hemtjänst; arbetskraftstjänster för hushåll, bemanningstjänster för enskilda, tillfällig personal för hushåll och hemhjälp. Det kan vara så att begreppet hemtjänst har ett relativt brett tillämpningsområde.

  Uppdaterad: den 24 juni 2019

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.