Till senaste kommentaren

Kan vi använda en konsult i ett anbud som är anställd på myndigheten i vårt anbud?

En person som ska börja hos oss är anställd på den upphandlande myndigheten under upphandlingsprocessen. När avtalet ska tecknas kommer hen dock att ha slutat där och börjat sin anställning hos oss. Kan vi lämna anbud, och använda personens cv och meriter i anbudet?

Kommentarer

 • Hej Sten,

  Så länge den upphandlande myndigheten utformar kraven i upphandlingsdokumenten för att möta myndighetens behov och utan att upphandlingen utformas i syfte att tilldela en viss leverantör uppstår inget direkt jäv. Det är dock upp till den upphandlande myndigheten att ta ställning till om det föreligger någon jävssituation.

  Notera också att om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna av en upphandling, ska myndigheten lämna upplysningar av relevans för upphandlingen som har lämnats i det sammanhanget.

  Om det finns tydliga preferenser för en viss leverantör eller om det föreligger en jävssituation hos någon på den upphandlande myndigheten som kan påverka utgången i upphandlingen så behöver den upphandlande myndigheten åtgärda detta. En sådan åtgärd kan vara att ta in en oberoende konsult som tar rollen som upphandlare eller går in som stöd till den interna upphandlaren för att minska risken för ovidkommande hänsyn.

  Om en leverantör kan använda en persons CV och meriter för att verifiera att kraven i upphandlingen är uppfyllda beror på hur kraven i upphandlingen är formulerade. Till exempel kan det framgå av kraven vid vilken tidpunkt kraven ska vara uppfyllda.

  Det finns ingenting som hindrar en leverantör från att lämna anbud i en upphandling. Om en leverantör och dess anbud anses uppfylla kraven är något som den upphandlande myndigheten måste ta ställning till vid kvalificeringen och/eller prövningen av anbudet.

  Läs mer
  Läs gärna mer om jäv och korruption i offentlig upphandling i Upphandlingsmyndighetens vägledning (se särskilt s. 24–25 om jäv)

  Källhänvisningar
  4 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna av en upphandling, ska myndigheten lämna upplysningar av relevans för upphandlingen som har lämnats i det sammanhanget.

  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.