Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan man ställa krav på geografiskt avstånd till en avfallsanläggning?

Vi ska göra en upphandling av avfallsanläggning av matavfall och idealet skulle vara ett inte allt för långt avstånd från kommunen till anläggningen av miljösynpunkt. Vi kommer inte upphandla transporter i denna upphandling, utan enbart själva upphandlingen. Finns det något sätt för oss att kunna hänvisa till miljöskäl som gör att det blir en anläggning som inte ligger allt för långt bort? 

Kommentarer

 • Hej,

  Enligt proportionalitetsprincipen ska kraven och villkoren i en upphandling stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Kraven på leveran­tören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med det som upphand­las. Inledningsvis måste ett krav på geografisk begränsning till avfallsanläggningen därför har ett naturligt samband med det som upphandlas.

  I vissa fall kan det vara tillåtet att ställa geografiska krav i upphandlingar. Om ett krav på visst geografiskt avstånd uppställs bör det utformas på ett sätt som tillgodoser sitt syfte på lämpligt vis. Ett krav bör till exempel inte utformas som ett krav på visst antal kilometer fågelvägen, eller utifrån kommungränser, om kravet inte är proportionerligt och förenligt med de grundläggande principerna utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Möjligtvis skulle man skulle ställa krav som ger goda förutsättningar för att använda sig av transporter till avfallsanläggningen med en begränsad mängd utsläpp. Det måste dock framgå tydligt hur ett sådant krav kommer att utvärderas.

  Läs gärna frågan Får man ställa krav som innebär en geografisk begränsning? i vår Frågeportal.

  Inför er upphandling av fordon kan vidare noteras att den upphandlande myndigheten har möjlighet att ställa långtgående hållbarhetskrav på anläggningen vad gäller både miljö- och sociala hänsyn. Du kan läsa mer om att ställa hållbarhetskrav på vår webbplats. I detta avseende kan det vara ändamålsenligt att använda sig av tilldelningskriterier som inte enbart är av ekonomisk karaktär, där premiering även skulle kunna ske genom till exempel lägre bränsleförbrukning i fordon.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist
 • Om jag har läst avfallsdirektivet rätt så bör du kunna använda den avfallsanläggning som ligger närmst.
  Det är framförallt artikel 16 punkt 3 jag tänker på:
  "Nätverket ska göra det möjligt att bortskaffa avfall eller återvinna sådant avfall som avses i punkt 1 vid någon av de närmast belägna lämpliga anläggningarna med användning av de lämpligaste metoderna och teknikerna, så att en hög miljö- och hälsoskyddsnivå säkerställs."

  Jag har även för mig att det finns minst ett rättsfall från EU-domstolen som behandlar detta ärende
  Martin
 • Hej Martin,

  Tack för ditt inlägg. Möjligtvis skulle man kunna väga in direktivet du nämner i den proportionalitetsbedömning jag nämnde i mitt svar ovan. Eventuellt skulle bestämmelsen kunna tala för att det går att ställa krav på geografiskt avstånd till en avfallsanläggning. Upphandlingsmyndigheten har emellertid inte tagit ställning till frågan och jag känner tyvärr inte till den eventuella praxis du nämner.

  Om ni har ytterligare frågor om Avfallsdirektivet rekommenderar jag att ni i första hand vänder er till Naturvårdsverket. Ni finner deras kontaktuppgifter här.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.