Till senaste kommentaren

Krav på klassificering av kemiska produkter

Hej
Vi har sagt att vi skall ställa krav enligt UHM:s Baskrav vid våra upphandlingar och vid kommande städupphandling tänker vi exempelvis skriva med följande krav;


Ingående ämnens hälsofarlighet
Ingående ämnen som används i tjänsten ska inte vara klassificerade med faroangivelser och riskfraser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen)  

alternativt.....
, varken i EU-harmoniserad klassificering (enligt bilaga VI i CLP-förordningen) eller vid självklassificering.

Kan vi ha med nedanstående alternativ, som kommit upp som förslag att komplettera Baskravet med eller bör det inte vara med?
.....Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 om klassificering och märkning av kemiska produkter

Kommentarer

 • Hej Dan,

  Tack för din fråga om krav på klassificering av kemiska produkter.

  Den förordning ni funderar på att komplettera kravet med (KIFS 2005:7) upphörde att gälla den 1 juni 2017. Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen) har ersatt föreskriften KIFS 2005:7 från Kemikalieinspektionen.

  För krav på klassificering av kemiska produkter är det alltså bara CLP-förordningen som är aktuell.

  Vänliga hälsningar 

  Anette Hållbarhetsspecialist
 • Hej

  Kammarkollegiet har i sin städupphandling angett följande dokument framtagna av Upphandlingsmyndigheten:
  Miljökrav för kemisk-tekniska produkter, Miljökrav för kosmetiska produkter samt Miljökrav för pappersprodukter. Alla dessa dokument (versioner) var daterade 2016-09-16. Gäller de fortfarande eller finns det modernare versioner som man kan hänvisa till vid upphandling av städtjänster?

  MVH
  Gregor Szmaglinski
  Gregor Szmaglinski
 • Hej Gregor,

  Det datum som står på dokumenten (2016-09-16) är utskriftsdatum. Inget av kriterieområdena i dokumentet har uppdaterats efter detta datum.

  Dokumentet innehåller dock de kriterier och den kravnivå Kammarkollegiet valt ut för sin upphandling.

  Om du ska göra en egen upphandling rekommenderar jag att du går in i vår kriterietjänst och gör en egen bedömning av vilka kriterier och vilken kravnivå som ska användas. Nivån kan bland annat bero på hur stor upphandlingen är, vilka resurser man har för verifiering och uppföljning av kraven samt vilken ambitionsnivå organisationen har på sitt miljöarbete. I tjänsten kan du ladda ner och skriva ut de krav du valt.

  Vänliga hälsningar,
  Anette Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.