Till senaste kommentaren

Klarar EU-ekologiska äpplen kravID 11114 Efterskördsbehandling?

Hej,
Jag undrar om kravID 11114 uppfylls om äpplena är EU-ekologiska.
Jag har svårt att hitta i EU-eko förordningarna exakt vad äpplen kan/inte kan behandlas med.

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/frukt-och-gront/frukt-och-gront/efterskordsbehandling/#spjutspets

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Emma,

  Produkter som produceras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 834/2007  om ekologisk produktion samt tillämpning, märkning och kontroll i enlighet med förordning 889/2008 kan erbjudas som produkter på ekologisk marknad. Ämnen som får användas i enlighet med förordningen ska vara godkända för användning som växtskyddsmedel, gödselmedel eller jordförbättringsmedel vid ekologisk växtodling. Det finns ämnen som är allmänt godkända för fruktträd motsvampsjukdomar och skadedjur och de som är specifika för äpplen, till exempel äppleskorv, mjöldagg och pezicula-rötor. Detta omfattar inte, vad jag kan utläsa, fungicider efter skörd.

  KravID 11114 omfattar konventionell produktion. Detta kriterium bör därför inte verifieras med ekologiskt verifikat då ekologiskt omfattar mervärden i produktionen som tydligt bör uttryckas för att skapa transparens och tydlighet för såväl köpare som säljare i den offentliga affären. Valet att köpa ekologiska produkter kravställs enligt förordningen som nämns ovan med EU-ekologiskt verifikat enligt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Ett annat alternativ är att använda Upphandlingsmyndighetens avancerade ekologiska kriterier som verifieras med KRAV-ekologiskt verifikat eller likvärdigt. På motsvarande sätt bör eventuell leverantörsförsäkran för ekologisk artikel från producent, importör eller förädlare enbart omfatta lämpligt ekologiskt verifikat.

  Uppdaterad: den 4 april 2019

  Hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.