Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Tilldelning delvis efter en förnyad konkurrensutsättning

Kan man kombinera Indikativ rangordning samt förnya konkurrens till exempel indikativ upp till ett visst belopp "200 000",  över detta belopp Förnya Konkurrens.

Kommentarer

  • Hej Michael!

    Det finns inga hinder mot att använda en kombinerad avropsmodell där den upphandlande myndigheten exempelvis gör avrop som har ett visst fastställt ekonomiskt värde genom tilldelning utifrån objektiva kriterier, medan avrop med överstigande värde sker genom förnyad konkurrensutsättning (se 7 kap. 7 § LOU samt prop. 2015/16:195 s. 1013–1014). Ett sådant upplägg förutsätter givetvis att öppenhets- och likabehandlingsprincipen iakttas. Så länge de grundläggande principerna iakttas bör en sådan kombinerad avropsmodell som du beskriver vara förenlig med LOU.

    Uppdaterad: den 2 augusti 2018

    Med vänliga hälsningar,
    Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.