Till senaste kommentaren

Kompletterande beställningar, gäller inte regeln för ramavtal?

Hej!

Gällande kap. 17, 11 § - Kompletterande beställningar, hittar jag inget i lagen om att det inte gäller ramavtal, men på er sida läste jag att det inte gör det.
Jag kanske missförstår, men vad gäller den annars för typ av avtal?


Kommentarer

 • Hej Kim,

  I lagen om offentlig upphandling (LOU) görs en distinktion mellan kontrakt och ramavtal.

  Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som 
  1. ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, och 
  2. avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad.
  Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod.

  Ändringar i form av kompletterande beställningar är endast är möjliga i förhållande till kontrakt, detta framgår uttryckligen av 17 kap. 11 § LOU. Av förarbetena framgår att det ligger i sakens natur att bestämmelsen om kompletterande beställningar endast kan avse kontrakt. Informationen på vår webbplats är således korrekt.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 15 § lag om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) – definition av kontrakt
  • 1 kap. 20 § LOU – definition av ramavtal
  • prop. 2015/16:195 s. 847 – det ligger i sakens natur att bestämmelsen om kompletterande beställningar endast kan avse kontrakt.
  Uppdaterad: den 6 januari 2020

  Med vänlig hälsning
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.