Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Anbudstiden vid direktupphandling av koncessioner

Hej!
Önskar i tillägg till ovan få klarhet i hur lång anbudstiden måste (minst) vara i en upphandling av en Tjänstekoncession under direktupphandlingsgränsen? Önskar även ett förtydligande om en direktupphandling av en Koncession måste annonseras?

Kommentarer

 • Hej,

  Vi har brutit ut din fråga från inlägget LUK, vilket förfarande och regler för annonsering.

  I vårt svar nedan utgår vi från att den beskrivna upphandlingen kommer att genomföras som en direktupphandling enligt 15 kap. lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

  Det finns inga minifrister vid direktupphandling enligt LUK. Däremot gäller de grundläggande upphandlingsprinciperna även vid direktupphandling. En av dessa principer är proportionalitetsprincipen. I en direktupphandling av en tjänstekoncession måste därför anbudstiden vara proportionerlig i förhållande till vad tjänstekoncessionen avser. Anbudstiden ska vara tillräcklig för att anbudsgivaren ska ha en möjlighet att utforma ett anbud som kan möta den upphandlande myndighetens förväntningar. Det finns ett antal inlägg i vår Frågeportal där vi tar upp proportionalitetsprincipen.

  En direktupphandling av en koncession måste inte annonseras.

  Källhänvisning
  prop. 2015/16:195 s. 652 - motivering till varför bestämmelser om saken inte finns.

  Uppdaterad: den 17 september 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.