Till senaste kommentaren

Anbudstiden vid direktupphandling av koncessioner

Hej!

Önskar få klarhet i hur lång anbudstiden måste (minst) vara i en upphandling av en Tjänstekoncession under direktupphandlingsgränsen?

Önskar även ett förtydligande om en direktupphandling av en Koncession måste annonseras?

Kommentarer

 • Hej,

  I vårt svar nedan utgår vi från att den beskrivna upphandlingen kommer att genomföras som en direktupphandling enligt 15 kap. lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

  Det finns inga minifrister vid direktupphandling enligt LUK. Däremot gäller de grundläggande upphandlingsprinciperna även vid direktupphandling. En av dessa principer är proportionalitetsprincipen. I en direktupphandling av en tjänstekoncession måste därför anbudstiden vara proportionerlig i förhållande till vad tjänstekoncessionen avser. Anbudstiden ska vara tillräcklig för att anbudsgivaren ska ha en möjlighet att utforma ett anbud som kan möta den upphandlande myndighetens förväntningar. Det finns ett antal inlägg om proportionalitet i vår Frågeportal.

  En direktupphandling av en koncession behöver inte annonseras.

  Läs mer om upphandling av koncessioner på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 15 kap. lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – bestämmelser om icke direktivstyrd upphandling.
  • prop. 2015/16:195 s. 652 – motivering till varför bestämmelser om saken inte finns.
  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.