Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Skillnad mellan LOU och LUF gällande konkurrenspräglad dialog?

Vad skiljer och vilka är fördelarna mellan att välja LUF istället för LOU avseende "konkurrenspräglad dialog".

Kommentarer

 • Hej Roger!

  En upphandlande myndighet eller enhet kan inte fritt välja mellan att tillämpa LOU eller LUF efter eget tycke. Avgörande för vilken lag som ska tillämpas är istället för vilken verksamhet det som upphandlas är avsett. LUF gäller vid upphandling för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster enligt 2 kap. 1–8 §§ LUF (se 1 kap. 2 § LUF).

  Om det som upphandlas är avsett för båda verksamheterna där ena omfattas av LOU och den andra av LUF ska valet av lag bestämmas utifrån den verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör. Om det som upphandlas till största delen är hänförligt till den verksamhet som omfattas av LOU ska LOU tillämpas. Är det inte möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör ska LOU tillämpas (se 2 kap. 23–24 §§ LUF).

  Vad avser förfarandet konkurrenspräglad dialog är bestämmelserna i LOU och LUF desamma, bortsett från vissa mindre språkliga skillnader. Bestämmelserna motsvarar således varandra och ska användas på samma sätt (se prop. 2015/16:195 del 1 s. 499). Det finns därför inte några direkta fördelar med förfarandet utifrån den ena eller den andra lagen.

  Uppdaterad: den 20 september 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.