Till senaste kommentaren

Har leverantören något ansvar för att den upphandlande myndigheten gör rätt i upphandling?

Hej, jag är ny som företagare och arbetar som konsult till kommuner. Vilket ansvar har jag att kommunen upphandlar rätt? Kan det uppstå situationer där jag har påbörjat arbetet ett tag men att de inte kan betala för det arbete jag utfört?

MVH/J

Kommentarer

 • Hej J!

  Jag uppfattar din fråga som om du som leverantör kan drabbas om den upphandlande myndigheten (kommunen) inte har följt upphandlingslagstiftningen när den ingick ett avtal med dig.

  Utgångspunkten är att det är den upphandlande myndigheten, och inte leverantören, som ska se till att upphandlingslagstiftningen följs vid ingående av avtal. Därmed inte sagt att en leverantör inte kan drabbas negativt om det visar sig att ingåendet av avtalet skedde i strid med lagstiftningen.

  För det första kan leverantören i någon mening ha vilselett den upphandlande myndigheten eller på ett otillbörligt sätt övertygat en tjänsteman att ingå avtalet, vilket kan medföra straffrättsligt ansvar.

  För det andra kan en domstol efter ansökan av en annan leverantör förklara avtalet ogiltigt. Detta gäller förenklat om den upphandlande myndigheten gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling när den ingick avtalet. En otillåten direktupphandling innebär - återigen förenklat - att den upphandlande myndigheten inte bjudit till anbudsgivning avseende avtalet i situationer där den varit skyldig att göra detta.

  För det tredje kan den upphandlande myndigheten vara tvungen att omförhandla eller säga upp ett avtal om det framkommer att myndigheten inte följde upphandlingslagstiftningen när avtalet ingicks. Detta kan till exempel ske efter interna påpekanden från internrevisionen eller därför att myndigheten uppmärksammats på detta av allmänheten eller andra leverantörer.

  Det finns säkert flera aspekter eller situationer där en leverantör kan drabbas negativt av att den upphandlande myndigheten inte har följt upphandlingslagstiftningen. Vad gäller risken att inte få betalt för redan utfört arbete är den nog i praktiken inte så stor (se dock vad vi skriver under rubriken "Vad händer om avtalet är ogiltigt?" på webbplatsen jag länkat till ovan). Att bli av med en förväntad framtida inkomst om avtalsrelationen oförutsett upphör kan ju emellertid vara nästan lika illa.

  Det är som sagt den upphandlande myndigheten som ska se till att lagstiftningen följs. Eftersom en leverantör ändå på olika sätt kan drabbas negativt om så inte visar sig vara fallet tror jag det är en bra idé att även som leverantör ha vissa grundläggande kunskaper kring lagstiftningen. Både så att man kan ta tillvara sin rätt när man deltar i upphandlingar och förebygga sådan negativa konsekvenser av överträdelser som jag nämnt ovan. Sådana kunskaper bidrar nog också till förståelse för hur offentlig upphandling skiljer sig från hur man ingår kommersiella avtal i andra sammanhang. Läs därför gärna mer på våra webbsidor för dig som leverantör.
  Henrik Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.