Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Konsultupphandling och användning av standardavtal

Har sett konsultupphandlingar inom entreprenad skrivna endast baserade på LOU och samma typ av konsultupphandlingar baserade på ABK06 inom offentlig upphandling. Jag undrar när vet man att det ska baseras på LOU endast och när det är ABK09? Finns det några fördelar eller nackdelar med något endera val?
Undrar även om det är lagligt/giltligt att i ett avtal upphandlat med stöd av LOU åberopa delar av ABK09?

Kommentarer

 • Hej Tove,

  En upphandlande myndighet eller enhet kan inte frivilligt välja om den i en offentlig upphandling ska följa reglerna i LOU/LUF eller inte. Däremot innehåller inte upphandlingslagstiftningen detaljerade regler förfrågningsunderlagens utformning. Det finns ingen skyldighet för myndigheten eller enheten att använda ABK 09 vid en offentlig upphandling.

  ABK 09 är ett standardavtal som används främst inom branschen för tekniska konsulter. Det står myndigheten eller enheten fritt att själva välja vilka avtalsvillkor som ska gälla i det ramavtal eller kontrakt som ska upphandlas. Det innebär också att det finns en rättighet och möjlighet att tillämpa ett standardavtal som myndigheten eller enheten finner lämpligt för det aktuella upphandlingsföremålet. Om en upphandlande myndighet eller enhet väljer att inte tillämpa ett standardavtal måste myndigheten formulera sina egna avtalsvillkor. Det kan tilläggas är att oavsett om den upphandlande använder sina egna avtalsvillkor eller om man väljer att tillämpa ett standardavtal så är det enligt upphandlingsreglerna inte tillåtet att väsentligt förändra villkoren avtalet under avtalsperioden.

  I upphandlingar där man väljer att tillämpa ABK 09 brukar är det vanligt förekommande att också använda tillhörande relevanta AMA AF-skrifter. Dessa skrifter är mer inriktade mot själva upphandlingsprocessen och utformningen av förfrågningsunderlaget än vad ABK 09 är. Det är heller inte ovanligt att den upphandlande myndigheten eller enheten anger att ABK 09 ska användas mellan parterna men med vissa ändringar som redovisats i förfrågningsunderlaget.

  Fördelen med att använda det aktuella standardavtalet med tillhörande föreskrifter är att upphandlingsprocessen följer den process som den aktuella marknaden är van vid, vilket underlättar för leverantörer att delta i upphandlingen. Eftersom ABK 09 är framtaget i samråd mellan flera olika marknadsaktörer anses avtalet vara väl balanserat vad gäller parternas rättigheter och skyldigheter, vilket innebär att avtalet uppfattas som rättvist och utgör en grund för en god affär för båda parter.

  Nackdelen med att använda ett standardavtal, oavsett vilket det är, kan vara att vissa villkor i avtalet inte passar väl in med de förutsättningar och behov som finns hos den enskilda myndigheten eller enheten. Det kan också vara en nackdel att använda ett standardavtal som har upprättats av någon annan part, om kunskapsnivån om standardavtalets innehåll är låg hos den egna organisationen.

  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.