Till senaste kommentaren

Kontakt mellan nuvarande leverantör och upphandlande part under upphandlingen

Får upphandlande part och nuvarande leverantör genomföra avstämningsmöten under upphandlingstiden (då upphandlingsarbetet påbörjats)?

Kommentarer

 • Hej Jessica!

  Av din fråga framgår inte vad som avhandlas på dessa avstämningsmöten. Det finns inga hinder mot att genomföra ordinära avstämningsmöten inom ramen för ett avtalsförhållande med en nuvarande leverantör.
   
  Är det frågan om avstämningsmöten angående en pågående upphandling gäller följande. Den upphandlande myndigheten får föra dialog med leverantörer under pågående upphandling förutsatt att alla anbudsgivare och potentiella anbudsgivare får samma information. Vi har en hel del information om dialogmöten på vår webbplats.  

  Med vänlig hälsning
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.