Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad är skillnaden mellan ett ramavtal och ett kontrakt?

Hej,

Vi hjälper en av våra kunder med upphandling inom säkerhetstjänster inom LUF.

Om inte Beställaren kan garantera exakt volym i avtalet måste det handlas upp som ramavtal eller kan det gå även som ett vanligt upphandlingskontrakt?

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Frågan om ett avtal ska bedömas vara ett ramavtal eller kontrakt bör vara densamma i LUF som i LOU.

  Ett ramavtal fastställer helt eller delvis villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod (1 kap. 20 § LOU/1 kap. 19 § LUF), medan ett kontrakt avser en faktisk anskaffning (se prop. 2015/16:195 s. 514).

  I en relativt ny dom från Kammarrätten i Jönköping ställdes frågan om hur man ska klassificera avtal som har inslag av både kontrakt och ramavtal närmast på sin spets. Avtalets uppskattade volym uppgick till 765 000 timmar varav endast 280 000 timmar garanterades (Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1054–16).

  Kammarrätten fann att den garanterade delen utgjorde kontrakt och att den del som inte var garanterad måste anses utgöra avrop från ett ramavtal (jfr Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7754–15). Avtalet som upphandlingen avsåg bestod således av både kontrakt och ramavtal. För att bedöma om reglerna för ramavtal var tillämpliga ansåg kammarrätten att den så kallade överviktsprincipen skulle tillämpas (det kan dock vara så att kammarrätten oavsiktligt angett och tillämpat fel princip. Det finns omständigheter som tyder på detta och att det rätteligen är huvudsaksprincipen som gäller, se inlägget Kan avtalet utgöra ett ramavtal på grund av förlängningsklausulen, eller är det ett kontrakt? med hänvisningar). Kammarrätten fann att avtalet var ett ramavtal eftersom omfattningen av delen som inte var garanterad var större än delen som var garanterad.

  Svaret på din fråga bör bero på hur stor del av volymen som garanteras i upphandlingen. Detta framgår dessvärre inte av din fråga.

  Läs mer
  Se Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2459-18 där ett leveransavtal bedömdes vara ett ramavtal eftersom det inte garanterar några volymer och innehåller en avropsmekanism. Se även Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3713–17 där domstolen fann att avrop från ett ramavtal inte får leda till ett nytt ramavtal utan måste resultera i ett kontrakt.

  Uppdaterad: den 27 juni 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.