Till senaste kommentaren

Kontraktshandlingars rangordning vid byggavtal

Enligt huvudregeln i AB 04 och ABT 06 är anbudet rangordnat före förfrågningsunderlaget men efter eventuell beställning. Fungerar detta med hänsyn till LOU det vill säga att anbud rangordnas före förfrågan eller bör man ändra denna rangordning i en upphandling till att förfrågan rangordnas före anbudet?
Juhani Halonen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Juhani,

  Frågan om kontrakthandlingars inbördes rangordning regleras inte i lagen om offentlig upphandling (LOU). Det är med andra ord upp till den upphandlande organisationen att avgöra vilken rangordning på kontraktshandlingarna som är lämplig och ange det i upphandlingsdokumenten i det enskilda fallet.

  Min personliga erfarenhet är att det förekommer att upphandlande organisationer frångår huvudregeln i AB 04, ABT 06 och ABK 09 genom att flytta anbudet längre ner i hierarkin av kontraktshandlingarna. I vilken utsträckning det förekommer i praktiken, och i så fall i vilken ordning kontraktshandlingarna rangordnas, kan jag inte svara på.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Tack för svaret - tänkte bara att det kan knappast vara förenligt med LOU att en upphandlings förutsättningar omregleras på ngt sätt i ett anbud
  Juhani Halonen
 • Hej Juhani,

  Du har givetvis rätt i att ett anbud inte får avvika från de obligatoriska kraven i en upphandling. Att man använder en intern rangordning mellan kontraktshandlingarna tar sikte på situationer där någonting är otydligt reglerat i någon av handlingarna, eller där det finns konflikter i innehållet mellan olika kontraktshandlingar. Att en intern rangordning anges klart och tydligt i avtalsvillkoren i upphandlingsdokumenten i en upphandling är tillåtet.

  Om ett anbud innebär avsteg från själva förfrågan i upphandlingen ligger det kanske närmare till hands att anbudet ska förkastas om det är så att avsteget innebär att de obligatoriska kraven inte är uppfyllda, eller till exempel om anbudet innehåller reservationer mot avtalsvillkoren.

  Källhänvisningar
  • HFD 2016 ref. 37 – ett anbud som inte uppfyller de obligatoriska kraven ska förkastas
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2550–16 – anbudsgivarens reservation mot ett krav i upphandlingen innebar att anbudet skulle förkastas.
  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.