Till senaste kommentaren

Får man göra en omvänd utvärdering vid ett öppet förfarande?

Enligt LOU (2016:1145) är det möjligt att vid ett öppet förfarande utvärdera anbuden först och sedan utvärdera leverantören. Vid upphandlingar under tröskelvärdena är det möjligt att begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet.

Vad är skillnaden? Vad innebär de rent praktiskt? Jag förstår inte fullt ut skillnaden på tidigare LOU:s begränsade kontroll. Är det möjligt att även i ett öppet förfarande begära in handlingar och kontrollera bara den eller de anbudsgivare som myndigheten avser att tilldela?

Kommentarer

 • Hej Emma!

  Precis som du var inne på är det möjligt att vid ett öppet förfarande utvärdera anbuden först och sedan kontrollera leverantören. Detta gäller för upphandlingsförfaranden över tröskelvärdena.

  Vid detta kan även det nyligen införda systemet för prövning av leverantörer avseende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav, ESPD-systemet, kort nämnas. Systemet innebär förenklat att den slutliga prövningen av leverantörer ska göras endast vad gäller den eller de leverantörer som ska tilldelas kontrakt i upphandlingar.

  Vid ett öppet förfarande som genomförs i ett steg, är det möjligt att enbart begära in och kontrollera handlingar av den anbudsgivare som den upphandlande myndigheten avser att tilldela kontraktet till (det vill säga att först utvärdera alla anbud och sedan kvalificera enbart det vinnande anbudet och anbudsgivaren), givet att leverantören lämnat in en egenförsäkran som preliminärt kvalificerar denne.

  Du kan läsa mer om ESPD-systemet i vår vägledning.

  Icke direktivstyrda upphandlingar
  För upphandlingar under tröskelvärdet samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster, det vill säga icke direktivstyrda upphandlingar, finns det ingen motsvarande regel i 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). Däremot finns i 19 kap. 20 § LOU en motsvarighet till 11 kap. 17 § och 15 kap. 13 b § i den numera upphävda LOU (ÄLOU), det vill säga begränsad kontroll, vilket delvis ger en liknande process vid kvalificeringen och utvärderingen av anbud.

  I övrigt hänvisar vi till inlägget Begränsad kontroll (omvänd utvärdering) vid icke direktivstyrda upphandlingar här i frågeportalen.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – omvänd utvärdering
  • prop. 2015/16:195 s. 445 och 980 – bestämmelsen om utvärdering gäller direktivstyrda upphandlingar. 

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.