Till senaste kommentaren

Får man göra en omvänd utvärdering vid ett öppet förfarande?

Enligt LOU (2016:1145) är det möjligt att vid ett öppet förfarande utvärdera anbuden först och sedan utvärdera leverantören. Vid upphandlingar under tröskelvärdena är det möjligt att begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet.

Vad är skillnaden? Vad innebär de rent praktiskt? Jag förstår inte fullt ut skillnaden på tidigare LOU:s begränsade kontroll. Är det möjligt att även i ett öppet förfarande begära in handlingar och kontrollera bara den eller de anbudsgivare som myndigheten avser att tilldela?

Kommentarer

 • Hej Emma!

  Det är alltid tillåtet att använda omvänd utvärdering vid upphandling som överstiger tröskelvärdet och som därmed omfattas av de direktivstyrda bestämmelserna. Vid upphandlingar över tröskelvärdet blir ESPD-systemet tillämpligt vilket förenklat innebär att en leverantör kan välja att skicka in en egenförsäkran (ESPD) som ett preliminärt bevis på att leverantören uppfyller kvalificeringskraven och att det inte finns grund för uteslutning istället för att skicka in samtliga bevis för detta direkt med anbudet. Om inget annat framgår av upphandlingsdokumenten kan leverantören även välja att skicka in alla relevanta bevis direkt med anbudet.

  Det moment som en upphandlande organisation kan skjuta framför sig när den använder omvänd utvärdering i samband med exempelvis ett öppet förfarande är alltså enbart processen att kontrollera själva bevisen (de kompletterande dokumenten). ESPD-systemet är de direktivstyrda bestämmelsernas motsvarighet till begränsad kontroll enligt 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU), det vill säga att de slutliga bevisen kan hämtas in efter sista anbudsdag.

  Läs mer
  Du kan läsa mer om ESPD-systemet i vår vägledning och om när bevis ska hämtas in i inlägget Inhämtande av bevis i direktivstyrda upphandlingar i vår Frågeportal. Se även inlägget Begränsad kontroll (omvänd utvärdering) vid icke direktivstyrda upphandlingar här i Frågeportalen.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – omvänd utvärdering
  • prop. 2015/16:195 s. 445 och 980 – bestämmelsen om omvänd utvärdering gäller direktivstyrda upphandlingar.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.