Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man göra en omvänd utvärdering vid ett öppet förfarande?

Enligt LOU (2016:1145) är det möjligt att vid ett öppet förfarande utvärdera anbuden först och sedan utvärdera leverantören. Vid upphandlingar under tröskelvärdena är det möjligt att begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet.

Vad är skillnaden? Vad innebär de rent praktiskt? Jag förstår inte fullt ut skillnaden på tidigare LOU:s begränsade kontroll. Är det möjligt att även i ett öppet förfarande begära in handlingar och kontrollera bara den eller de anbudsgivare som myndigheten avser att tilldela?

Kommentarer

 • Hej Emma!

  Precis som du var inne på är det enligt 4 kap. 12 § LOU möjligt att vid ett öppet förfarande utvärdera anbuden först och sedan utvärdera leverantören. Detta gäller upphandlingar över tröskelvärdena, se prop. 2015/16:195 s. 445 och 980.

  Härvid kan även det nyligen införda systemet för prövning av leverantörer avseende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav, ESPD-systemet, kort nämnas. Systemet innebär förenklat att den slutliga prövningen av leverantörer ska göras endast vad gäller den eller de leverantörer som ska tilldelas kontrakt i upphandlingar. Du kan läsa mer om ESPD-systemet i vår vägledning.

  För upphandlingar under tröskelvärdena finns det ingen motsvarande regel till 4 kap. 12 § i 19 kap. Däremot finns i 19 kap. 20 § en motsvarighet till 11 kap. 17 § och 15 kap. 13 b § i ÄLOU, det vill säga begränsad kontroll, vilket delvis ger en liknande process vid kvalificeringen och utvärderingen av anbud.

  Enligt de bestämmelser som nämns ovan är det möjligt att, vid ett öppet förfarande som genomförs i ett steg, enbart begära in och kontrollera handlingar av den anbudsgivare som den upphandlande myndigheten avser att tilldela kontraktet till (det vill säga att först utvärdera alla anbud och sedan kvalificera enbart det vinnande anbudet och anbudsgivaren), givet att leverantören lämnat in en egenförsäkran som preliminärt kvalificerar denne.

  I övrigt hänvisar vi till frågan Omvänd utvärdering här i frågeportalen. Frågan behandlar just i vilken ordning utvärdering och kvalificering av anbud får göras. Frågan ställdes främst utifrån reglerna i ÄLOU men kan ha en viss bärighet också utifrån de nya reglerna.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.