Till senaste kommentaren

Kontroll av leverantörer vid inte direktivstyrd upphandling

Hej,

Är det rätt tolkat att vi enligt LOU inte behöver kräva in belastningsregister från leverantören om upphandlingen genomförs enligt 19 kap. LOU?

Kommentarer

 • Hej Mats!

  Regleringen i lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende utdrag ur belastningsregistret inte helt tydlig.

  Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Polismyndigheten tagit ställning i denna fråga. I en gemensam skrivelse till Regeringskansliet har vi bedömt att förutsättningarna i dag inte finns för upphandlande myndigheter att begära att leverantörer och deras företrädare ger in utdrag ur belastningsregistret.

  Vare sig 19 kap. 2 eller 18 §§ LOU hänvisar till 4 kap. 10 § eller reglerna om ESPD-systemet och skyldigheten att begära in de kompletterande dokumenten med mera i 15 kap. 1-5 §§ LOU. Däremot är reglerna i 15 kap. 7-9 §§ LOU om vilka bevis som får krävas avseende uteslutningsgrunderna även tillämpliga vad gäller upphandlingar enligt 19 kap. LOU.

  Läs mer
  Läs gärna fler frågor och svar om de nya reglerna om leverantörsprövning i denna portal (främst taggade med ESPD-systemet och belastningsregister).

  Uppdaterad: den 24 oktober 2019
  Henrik Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.