Till senaste kommentaren

Får användarna vara med och kravställa vid upphandling av medicintekniska produkter?

Fasta installationer av medicintekniska produkter som kräver någon form av försörjning, t.ex. ventilation, gaser, el, vatten, avlopp planeras att köpas in av byggentreprenör (som ska upphandlas). I vilken omfattning kan/får brukaren/verksamheten kravställa, samt påverka val av utrustning?

Kommentarer

  • Hej,

    Det är direkt nödvändigt att beställare (verksamheten) och slutanvändare/brukare deltar i förberedelsefasen för att genomföra en lyckad inköpsprocess. Detta gäller oberoende av vad som upphandlas. När det gäller byggnadspåverkande lösningar är det av största vikt att ta reda på vad marknaden kan erbjuda och att förberedelser för kommande installationer görs så brett som möjligt. Exempelvis att ursparningar för avlopp skapas så att det inte sker en inlåsning till en viss leverantör. Genom att använda tidig dialog samlas sådan kunskap. Det är centralt att brukare/verksamhet med flera deltar i dessa dialoger så de kommande behoven verkligen tillgodoses. Men såklart är omfattningen av förberedelser inför en upphandling är upp till den upphandlande myndigheten att bestämma.

    För att läsa mer om strategiskt inköpsarbete se vår webbplats, se särskilt sidan om Roller hos den upphandlade myndigheten.

    Med vänlig hälsning,
    Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.