Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad gäller vid köp mellan statliga myndigheter efter Konkurrensverkets rättsliga ställningstagande?

Hej!

Det ligger en mängd frågor och svar här som berör köp mellan statliga myndigheter, men det känns väldigt oklart om dessa är obsoleta eller inte.

KKV har ju i sitt ställningstagande 2018:1 (Dnr 514/2018 - http://www.konkurrensverket.se/upphandling/rattslig-vagledning/rattsliga-stallningstaganden/transaktioner-mellan-statliga-myndigheter/) konstaterat att dessa inte i något fall omfattas av LOU.

Kan vi utgå ifrån detta när vi avser köpa tjänster mellan statliga myndigheter där de har karaktären av ett kund-/leverantörsförhållande mellan två fristående organisationer?

En följdfråga om svaret är nej blir att vi även avser att flytta tjänster inom ekonomiadministration från egen regi till Statens Servicecenter, där även detta har karaktären av ett kund-/leverantörsförhållande mellan två fristående organisationer. Blir detta i så fall också upphandlingspliktigt?

Kommentarer

 • Hej,

  Vi förstår att det kan upplevas som otillfredsställande med ett oklart rättsläge i denna viktiga fråga. Våra inlägg om köp mellan statliga bolag är, som vi bedömer, inte obsoleta. Rättsläget är att betrakta som oklart.

  Det stämmer att Konkurrensverket i sitt ställningstagande 2018:1 har kommit till slutsatsen att anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader mellan två statliga myndigheter inte kan innebära att det uppstår ett offentligt kontrakt, och att sådana anskaffningar därmed inte omfattas av upphandlingsreglerna. Konkurrensverket är emellertid vare sig lagstiftande eller dömande makt i denna fråga. Som Konkurrensverket skriver i sitt ställningstagande saknas prejudikat (vägledande dom) från Högsta förvaltningsdomstolen. Rättsläget är därför fortfarande att betrakta som oklart, även enligt Konkurrensverket.

  Angående din följdfråga bör noteras att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning om det av dig beskrivna upplägget är upphandlingspliktigt. Vi har dock i vårt remissvar till utredningen ”Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43) redogjort för vår uppfattning i frågan i det fall som utredningen omfattade. För generell vägledning angående rättsläget hänvisar vi till våra tidigare inlägg om detta, se nedan.

  Läs mer
  Konkurrensverkets ställningstagande Omfattas en statlig myndighets anskaffningar från en annan statlig myndighet av upphandlingsskyldighet? (2018:1). Se även Upphandlingsmyndighetens remissvar till utredningen ”Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43). Se dessutom Upphandlingsmyndighetens tidigare inlägg:
  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.