Till senaste kommentaren

Omfattas köp av tjänst utanför EU av LOU?

Hej
Om en tjänst per definition måste utföras i ett land utanför EU, till exempel hotell eller transport i Peking för att ta ett hypotetiskt exempel, så måste väl detta på något sätt vara undantaget från LOU? Jag kan inte hitta något stöd för detta men en leverantör inom EU kan inte utföra tjänsten och att annonsera i TendSign skulle inte generera några anbud. Hur ska man resonera? I exemplet så överstiger värdet 353 tkr.

Kommentarer

 • Hej,

  Som utgångspunkt ska lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas på all upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Varifrån varorna kommer eller var tjänsten kommer att utföras saknar i regel betydelse. Du kan höra mer om detta Konkurrensverkets podcast, avsnitt 4, drygt 9 minuter in i avsnittet.

  Precis som du själv är inne på finns vissa undantag (notera dock att inget av dessa undantag är tillämpliga på grund av att tjänsten utförs utanför EU). För det första kan i sammanhanget nämnas att varor och tjänster som är att betrakta som känsliga ur försvars- och säkerhetsaspekt kan vara undantagna från upphandlingsplikt. Detta undantag kan tänkas aktualiseras vid exempelvis tjänster som utförs vid ambassader utomlands, som på grund av dess beskaffenhet kan vara känsliga ur försvars- och säkerhetssynpunkt.

  Vidare ska LOU inte heller tillämpas då det gäller en upphandling som en upphandlande myndighet är skyldig att genomföra enligt andra bestämmelser om upphandlingsförfaranden, om bestämmelserna har fastställts genom vissa rättsliga instrument eller internationella organisationer. Ett exempel på sådana bestämmelser skulle eventuellt kunna vara WTO:s Agreement on Government Procurement. Såvitt vi känner till är Kina dock ännu inte ansluten till detta avtal, men förhandlingar pågår.

  Som vanligt gäller att anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader vars värde understiger direktupphandlingsgränsen får direktupphandlas. Du kan läsa mer om direktupphandling på vår webbplats.

  Vad gäller just arrangemang av resor och hotell kan även nämnas att många upphandlande myndigheter upphandlar ramavtal med researrangörer som mellanhand som anordnar diverse resor. Du kan läsa mer om mellanhänder i vår rapport Mellanhänder i offentlig upphandling (se särskilt avsnitt 2.2.4 om resebyråtjänster).

  Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning om något av dessa eller något annat undantag är tillämpligt i det fall du beskriver.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vad som avses med offentlig upphandling
  • 3 kap. 3 § LOU – varor och tjänster som är att betrakta som känsliga ur försvars- och säkerhetsaspekt kan undantas från upphandlingsplikt
  • 3 kap. 8 § LOU – undantag om en upphandlande myndighet är skyldig att genomföra sin upphandling enligt andra bestämmelser om upphandlingsförfaranden, om bestämmelserna har fastställts genom vissa rättsliga instrument eller internationella organisationer, ett exempel på sådana bestämmelser skulle eventuellt kunna vara WTO:s Agreement on Government Procurement (jämför prop. 2015/16:195, s. 957).
  Uppdaterad: den 13 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.