Till senaste kommentaren

Kostar det något att ta del av annonser, upphandlingsdokument och lämna anbud?

Jag undrar om det kostar att ta del av annonser och upphandlingsdokument samt lämna anbud?

Kommentarer

 • Hej Paulina,

  Ta del av en annons
  En upphandlande myndighet ska som utgångspunkt annonsera alla sina upphandlingar när värdet av upphandlingen överstiger direktupphandlingsgränsen. Om en upphandling överstiger tröskelvärdena ska upphandlingen annonseras på EU-nivå i annonsdatabasen Tender Electronic Daily (TED). Understiger värdet av upphandling tröskelvärdena behöver den inte annonseras på EU-nivå utan annonsen ska då publiceras i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. Sådana databaser tillhandahålls av en rad privata leverantörer på marknaden, varav Tendsign är en av leverantörerna.

  Någon kostnad för att ta del av de annonser som är publicerade finns inte, men däremot kan de olika privata leverantörerna erbjuda vissa tjänster som vanligtvis är förknippade med en kostnad, en samlad bevakningstjänst eller andra tekniska tilläggstjänster är några exempel på sådana tjänster. Utöver att annonsera i en elektronisk databas väljer även många upphandlande myndigheter att annonsera sina pågående upphandlingar på sin webbplats.

  Ta del av upphandlingsdokumenten och lämna in ett anbud
  Att ta del av upphandlingsdokument och att lämna anbud i en offentlig upphandling är som huvudregel alltid kostnadsfritt. Den upphandlande myndigheten ska ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen om upphandlingen publiceras. I annonsen ska myndigheten ange den internetadress där dokumenten finns tillgängliga, vilket oftast är till det upphandlingsverktyg som myndigheten använder för upphandlingen.

  För att lämna anbud i en offentlig upphandling behöver man i de flesta fall registrera ett konto i den elektroniska databas som annonsen har publicerats i. Det är kostnadsfritt att registrera ett konto och att lämna in ett anbud via det registrerade kontot.

  Kvalificeringssystem enligt LUF
  Av din fråga framgår det inte vilken av upphandlingslagarna som är tillämpad och vi har därför besvarat frågan utifrån vad som generellt gäller. Det bör dock noteras att i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) får upphandlande myndigheter inrätta kvalificeringssystem för att på förhand välja ut leverantörer som ska få delta i tvåstegsförfaranden. Att ansluta sig till ett kvalificeringssystem kan vara förknippade med eventuella avgifter. Avgifterna ska stå i proportion till de kostnader som driften av systemet medför.

  Läs mer
  Mer information om annonsering samt en lista på ett urval av annonsdatabaser och bevakningstjänster hittar du på vår webbplats. Läs även mer om vad som gäller avseende kvalificeringssystem enligt LUF i inlägget Är avgiftsbelagda kvalificeringssystem tillåtet? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 10 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten
  • 14 kap. 4 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – upphandlande myndigheter får upprätta ett kvalificeringssystem.
  Med vänlig hälsning,
  Alexandra Strategisk inköpare

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.