Till senaste kommentaren

Vad innebär det att ha kostnad som utvärderingsgrund?

Jag kan inte riktigt greppa innebörden av "kostnad" som utvärderingsgrund. Vad innebär det egentligen?

Kommentarer

 • Hej Sara!
   
  En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska sedan utvärderas på någon av de tre grunderna (1) bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, (2) kostnad eller (3) pris.

  Av förarbetena framgår att kostnad är ett utökat kostnadsbegrepp och fastställs genom en analys av kostnadseffektivitet där till exempel livscykelkostnader kan ingå. Vid en utvärdering med grunden kostnad kan alltså sådana kostnader som är förenade med anskaffningen som inte ingår i det pris leverantören har satt för varan, tjänsten eller byggentreprenaden även ingå.

  Observera att det vid utvärdering på grunden kostnad endast förekommer kostnadskriterier och inte några kvalitetskriterier. Detta kan jämföras med en utvärdering av anbud på grunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet där både kvalitetskriterier och kostnadskriterier används som tilldelningskriterier, såsom kvalitetsaspekter, miljöaspekter eller sociala aspekter som är kopplade till föremålet för kontraktet.

  Läs mer
  Läs mer i inlägget Att använda kostnad (LCC) som tilldelningsgrund istället för pris i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 16 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive 19 kap. 24 § LOU - grunder för utvärdering
  • prop. 2015/16:195 s. 1109 - kostnad är ett utökat kostnadsbegrepp och fastställs genom en analys av kostnadseffektivitet
  • artikel 67 i LOU-direktivet - vid en utvärdering med grunden kostnad kan alltså sådana kostnader som är förenade med anskaffningen som inte ingår i det pris leverantören har satt för varan, tjänsten eller byggentreprenaden även ingå.
  Med vänliga hälsningar,
  Johan
 • Hej!

  Ni skriver att den nya utvärderingsgrunden kostnad innebär en utökning av kostnadsbegreppet och att kostnader som är förenade med anskaffningen men som inte ingår i priset förs själva kontraktsföremålet kan ingå.

  Om man nu istället vill använda sig av pris/kvalitet och använda såväl kostnadskriterier och kvalitetskriterier, innehåller då kostnadsbegreppet samma utökning ni beskriver eller är kostnadsbegreppet en sådan gång snävare?

  Hoppas ni förstår min fråga.

  Vänligen
  Fanny
 • Hej Fanny,

  Vad som kan ingå i kostnadsbegreppet är detsamma oavsett man väljer att enbart utvärdera enligt grunden kostnad eller grunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

  Av förarbetena framgår att om den upphandlande myndigheten väljer att utvärdera enligt grunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet så ska kvalitetskriterierna åtföljas av ett kostnadskriterium som kan avse priset eller kostnadseffektiviteten. Detta innebär därmed att en utvärdering utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet även ska innefatta en bedömning av priset eller kostnaden i form av till exempel livscykelkostnader.
   
  Källhänvisning
  prop. 2015/16:195 s. 785 – överväganden och gränsdragning avseende de tre tilldelningsgrunderna.

  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.