Till senaste kommentaren

Vilka bevis får vi begära in från leverantörer i andra länder i upphandling under tröskelvärdena?

Hej!

Är en leverantör från Finland skyldig att komma in med intyg från behörig myndighet i Finland som visar att leverantören är med i yrkes- och handelsregistret, att skatter och sociala avgifter är betalda samt att leverantören inte har några indrivningsbara skulder? Eller är upphandlaren skyldig att ta in dessa uppgifter från Finland om uppgifterna går att få tag på?

Frågan rör upphandlingar under tröskelvärdet.
 
Mvh,

Kommentarer

 • Hej Lisa!

  Svenska och utländska leverantörer kan i vissa fall behandlas olika om det anses sakligt motiverat.

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) klargjorde i HFD 2018 ref. 14 att:
  ”När det är fråga om inhämtande av underlag om utländska leverantörer avseende deras förhållanden i det egna landet, kan det inte förutsättas att upphandlande myndigheter har möjlighet att inhämta uppgifter eller ens kan antas känna till varifrån en viss uppgift kan inhämtas. För att kontrollen ska kunna genomföras krävs därför att leverantörerna själva lämnar uppgifterna. De skilda metoderna innebär visserligen att utländska och svenska leverantörer behandlas olika men detta får mot den angivna bakgrunden anses sakligt motiverat.”

  I domen hänvisar HFD till 15 kap. ÄLOU där det fanns en skyldighet för upphandlande myndigheter att ange i förfrågningsunderlaget på vilket sätt leverantören kan lämna upplysningen. Idag finns dessa regler i 19 kap. LOU.

  Notera att andra regler gäller vid upphandlingar över tröskelvärdet. Vilka bevis som kan krävas och av vem framgår av 15 kap. LOU och har behandlats i det tidigare inlägget Vilka bevis får vi begära in från leverantörer i andra länder i upphandling över tröskelvärdena? i vår Frågeportal.

  Med vänlig hälsning,
  Klara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.