Till senaste kommentaren

Krav motsvarande svenskt djurskydd

Inför stundande livsmedelsupphandling ämnar vi använda oss av ert kravställningsverktyg som vi tycker erbjuder ett bra stöd i kravställandet. Vår organisation ämnar välja basnivån generellt för upphandlingens produktgrupper men inom vissa produktgrupper exempelvis mjölk (& mjölkprodukter) är vår intention att ställa så likvärdiga krav som möjligt med svenskt djurskydd. Vi är medvetna om att vi inte uttryckligen kan skriva ut "krav på svenskt djurskydd" i upphandlingsdokumenten men vi undrar om det finns någon koppling mellan valen av bas, avancerad resp. spjutspets och uppfyllande av motsvarande svensk djurskyddslagstiftning? Vi anser oss inte själva ha tillräcklig kompetens för att göra jämförelsen mellan svensk djurskyddslagstiftning och exempelvis "avancerad-" och "spjutspetsnivå" och hur väl de olika nivåerna mäter sig mot svensk djurskyddslagstiftning.

Alternativt, finns det konkreta förslag på heltäckande krav man kan och får ställa som innebär att vi ställer samma krav som motsvarar svensk djurskyddslagstiftning?

Kommentarer

 • Hej Sofia,

  De offentliga kunder som har en politisk ambition att ställa krav "i nivå med svensk lagstiftning", när så är möjligt, kan inte generellt sätt använda sig av någon av nivåerna (bas, avancerad, spjutspets) då kriterierna har utvecklat utifrån hållbarhetsaspekter och inte lagstiftning.

  Området är komplext när det gäller att matcha ambition mot explicita KravID och för att underlätta för er som användare av hållbarhetskriterierna arbetar Upphandlingsmyndigheten just nu med att förpacka kriterier för olika produktgrupper. Syftet är att underlätta användandet av relevanta krav enligt ambition och att göra uppföljningsarbetet så resurseffektivt som möjligt. När annonserar ni?

  Vänliga hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel
 • Menar ni att om en offentlig kund vill hålla sig till svenskt djurskydd i kravställningen så bör man inte alls använda kriterierna i wizard?
  Ni håller på att förpacka kriterier för olika produktgrupper- kan ni ge exempel på produktgrupper som innefattas & när finns dessa på plats?

  jenni
 • Hej Jenni,

  För att ställa krav "i nivå med svensk lagstiftning" anser jag snarare att hållbarhetskriterierna är till mycket stor hjälp. Detta eftersom den offentliga kunden inte bör hänvisa till att produkter ska uppfylla svensk lagstiftning i sin helhet.

  Hållbarhetskriterier beaktar aspekter som även inkluderas i den svenska lagstiftningen för växtodling och djuruppfödning.

  En sammanställning av Upphandlingsmyndighetens kriterier för livsmedel som motsvarar nivån i den svenska lagstiftningen kommer så snart som möjligt - men jag inte ange exakt datum.

  Vänliga hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.