Till senaste kommentaren

Jämförelse mellan livsmedelscertifieringar (KRAV och Rainforest Alliance med flera)?

Hej!
Jag undrar om det finns någon publik jämförelse mellan olika livsmedelscertifieringar.

Vänliga hälsningar,
Anna

Kommentarer

 • Hej,

  Internationellt finns en mängd certifieringssystem som innebär att varan och/eller tjänsten uppfyller en utpekad certifierings regler. På Konsumentföreningen Stockholms webbplats finns exempel på livsmedelsmärkningar.

  Det finns flera livsmedelsmärkningar som ställer krav på hållbara produktionsmetoder. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

  Som offentlig kund är det inte alltid lätt att veta vilken ”prestanda” som en certifiering erbjuder. Det finns heller ingen publik jämförelse som på ett transparent sätt belyser alla aspekter som en certifiering kan beakta. Det är inte heller lätt att göra en sådan jämförelse eftersom det beror på vilka aspekter den offentliga kunden tycker är de mest viktiga.

  På hållbarhetsområdet beaktas exempelvis aspekterna ekonomi, ekologi och sociala villkor. Dessa hållbarhetsaspekter inkluderas i certifieringar som KRAV, Rainforest alliance och Fairtrade. Men aspekterna väger olika inom certifieringarna – och de hållbarhetseffekter som eftersträvas uppnås på olika sätt inom certifieringarna. Vilket som är det bästa sättet – och leder till den mest relevanta kravställningen vid upphandling - måste den offentliga kunden själv ta ställning till genom att besöka respektive certifieringars webbplats, se KRAV, Rainforest alliance och Fairtrade.

  Läs även mer om hållbar upphandling och hållbarhetskriterier i Kriteriebiblioteket under Livsmedel och måltidstjänster på vår webbplats.

  I hållbarhetskriteriernas motiv, kriterietext, förslag till bevis och information om kriteriet finns användbar information för att fatta upplysta hållbarhetsbeslut vid inköp. Vid offentlig upphandling är rekommendationen att välja relevanta hållbarhetskriterier i Kriteriebiblioteket utifrån behovs- och marknadsanalys och endast använda märkning som ett möjligt bevis.

  Uppdaterad: den 23 april 2019
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel
 • Stort tack för utförligt och värdefullt svar!

  Vänliga hälsningar,
  Anna
  Anna
 • Glöm inte Sigill certifieringen (ex. Svenskt sigill, naturbeteskött, klimat certi
  Ola
 • Hej Ola,

  Givetvis finns det en mängd olika relevanta certifieringar inom livsmedel som kan vara bevis på att en viss certifieringsreglerad egenskap/prestanda uppfylls.

  Certifieringar är vanliga bevis vid utvärdering i upphandling och vid uppföljning under avtal. Just därför har vi relevanta förslag till bevis i anslutning till varje kriterium i Kriteriebiblioteket för att kunden ska kunna söka mer information från certifieringsorganisationer på kundens aktuella produktområden. Observera dock att förslagen inte ska ses som en heltäckande lista.

  Livsmedelsmarknaden är föränderlig och kräver ständiga marknadsundersökningar för ge sunda affärer för en hållbar framtid. På upphandlingsmyndighetens hemsida kan man även läsa kort vad en certifiering innebär i vår ordlista för livsmedel.

  Läs mer
  På vår webbplats har vi en ordlista för den offentliga affären för livsmedelsområdet där du kan hitta mer information.

  Uppdaterad: den 10 juni 2019

  Vänliga hälsningar,
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.