Till senaste kommentaren

Får man ställa krav på arbetsmiljö?

Hej!

Jag har förstått att det går att ställa arbetsrättsliga krav vid en offentlig upphandling genom att dessa utformas som särskilda villkor för fullgörande av kontrakt, till exempel 17 kap. 1 § LOU. Är det möjligt att ställa arbetsmiljökrav? Räknas det i så fall som miljömässiga krav eller arbetsrättsliga?

Med vänliga hälsningar
Malin

Kommentarer

 • Hej Malin,

  Ja, det är möjligt att ställa krav på arbetsmiljö i offentlig upphandling på olika sätt. Bestämmelsen du hänvisar till, 17 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU), ger den upphandlande myndigheten möjlighet att ställa särskilda villkor för kontraktets fullgörande, så kallande särskilda kontraktsvillkor, som bland annat får vara miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga. Kontraktsvillkoren måste ha anknytning till det som anskaffas. Generellt definieras särskilda kontraktsvillkor avseende arbetsmiljö som sociala villkor i upphandlingssammanhang.

  Gemensamt för alla krav, kriterier och villkor som ställs i en upphandling är dock att de måste vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, däribland proportionalitetsprincipen. Vad som är exempelvis ett proportionerligt krav måste avgöras i varje enskilt fall utifrån samtliga omständigheter.

  Läs gärna mer om upphandling och arbetsmiljö på vår webbplats samt på Arbetsmiljöverket.

  Se även inlägget Går det att kräva att leverantören ska följa standarden arbetsmiljöledning ISO 45001?. Frågan rör om det är möjligt att i kvalificeringsfasen kräva ett en leverantör är certifierad enligt en standard för arbetsmiljöledning.

  Som en passus kan det även nämnas att upphandlande myndigheter får utesluta leverantörer från att delta i en upphandling om myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter (13 kap. 3 § punkten 1 LOU).

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.