Till senaste kommentaren

Krav på att förnyad konkurrens behöver vara skriftligt

Hej,

Finns det krav på att avrop som sker genom förnyad konkurrens behöver ske skriftligen?

Kommentarer

 • Hej Caroline,

  Nej, det finns inget krav i upphandlingsreglerna på att den upphandlande myndighetens förnyade konkurrensutsättningar ska ske skriftligen. Det finns däremot ett krav på att myndigheten skriftligen ska samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet. Samrådet ska avse de villkor som angavs vid ingående av ramavtalet och villkoren i kontraktet får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet.

  Har den upphandlande myndigheten angett ytterligare förutsättningar för hur den förnyade konkurrensutsättningen kommer att genomföras såsom exempelvis skriftliga avrop är myndigheten bunden av detta. Detta följer av de grundläggande upphandlingsprinciperna och då främst av principen om öppenhet.

  Källhänvisning
  • 7 kap. 9 § andra stycket första punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förfarandet vid en förnyad konkurrensutsättning
  • prop. 2015/16:195 s. 1015 – förtydligande om hur samråd ska ske
  • 7 kap. 3 § andra stycket LOU – villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet.
  Uppdaterad: den 20 maj 2019

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.