Till senaste kommentaren

Får man ställa krav på heltidsanställning?

Hej,

Skulle en kommun kunna kräva som avtal villkor att leverantören också ska erbjuda "rätt till heltid" till sina anställda? Eller finns det andra (indirekta) sätt att ställa krav på heltid?

Kommentarer

 • Hej!

  Frågan om en upphandlande myndighet får ställa krav på att en leverantör ska erbjuda sina anställda heltidsanställningar är inte reglerat i lag. Därmed får frågan avgöras med ledning av de grundläggande upphandlingsprinciperna, i synnerhet proportionalitetsprincipen.

  Det finns en del exempel på upphandlande myndigheter som ställt krav på heltid i sina upphandlingar. Sådana krav syftar i regel till att främja goda arbetsrättsliga villkor för arbetstagare och uppmuntras i många fall från politiskt håll. Det bör som utgångspunkt inte finnas några lagliga hinder mot att ställa sådana krav.

  Kritiker har dock argumenterat för att det är oproportionerligt att ställa krav på heltid och menar att ett sådant krav drabbar små- och medelstora företag särskilt hårt eftersom kravet kan bli svårt för sådana företag att uppfylla. Att begränsa små- och medelstora företags möjlighet att lämna anbud i upphandlingar inskränker naturligtvis konkurrensen. Sammanfattningsvis får en proportionalitetsbedömning göras i varje enskilt fall.

  Läs mer
  Du kan läsa mer om arbetsrättsliga villkor på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 13 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.