Till senaste kommentaren

Hur ställer jag krav på kemikalier på rätt sätt?

Hej,
Är det fel att ställa krav på kemikalier i upphandlingar genom att endast hänvisa till att leverantörens varor inte ska innehålla de utfasningsämnen som finns i kandidatlistan eller till de hormonstörande ämnen som finns i SIN-listan?

Eller måste kraven ställas mer exakta, krav på kemikalier för respektive vara som handlas upp?

Med vänlig hälsning Linda

Kommentarer

 • Hej Linda,

  Krav som ställs i offentlig upphandling ska bland annat ska vara proportionerliga och vara möjliga att kontrollera eller följa upp. Vilka krav en upphandlande myndighet väljer att ställa bör utgå från myndighetens behov och resurser.

  Det kan inom olika produktområden finnas olika förutsättningar för att ställa de krav du föreslår. Man bör därför göra en marknadsundersökning och ha dialog med leverantörerna, annars finns det risk för att det inte finns produkter som uppfyller kraven.

  Även möjligheten att visa att kravet är uppfyllt kan se olika ut, till exempel beroende på om det finns miljömärkningar på området som omfattar dessa krav. Som upphandlande myndighet måste man därför ha de resurser och den kompetens som krävs för marknadsundersökning och granskning av bevis när man ska ställa krav.

  Man måste också ta ställning till om kravet ska gälla de ämnen på den kandidatförteckning/ SIN-lista som gäller vid tillfället för upphandlingen, eller om kravet även ska gälla vid uppdateringar och i så fall hur lång tid efter leverans.

  Vi föreslår att du använder dig av de produktområden där vi har hållbarhetskriterier som omfattar kemikaliekrav. Ett exempel är textilområdet, där kravet i form av kontraktsvillkor finns på avancerad nivå.

  För att säkerställa att leverantören har rutiner för hantering av information om kemikalier i sina produkter är det bra att komplettera ett krav på kandidatförteckningsämnen med ett krav på rutiner för kvalitetssäkring. Ett exempel på ett sådant krav är Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning) (kravID: 11037).

  Mer information om utgångspunkter för Upphandlings­myndighetens kemikaliekrav finns på vår webbplats. Längst ner på sidan finns information om SIN-listan.

  Mer information om att utforma egna hållbarhetskrav finns på vår webbplats.

  Hoppas detta hjälper dig i ditt arbete med att ställa kemikaliekrav.

  Uppdaterad: den 16 december 2019

  Vänliga hälsningar
  Anette Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.