Till senaste kommentaren

Krav på klimatredovisning vid upphandling av färdiga måltidstjänster

Vår kommun har antagit dels miljömål för både livsmedel och måltider, dels en långsiktig matstrategi som innehåller målsättningen att minska klimatpåverkan från kommunens inköp av både livsmedel/råvaror och färdiga måltider. Livsmedel upphandlas via gemensamt ramavtal och redovisas i gemensamt IT-stöd där även de inköpta livsmedlens klimatpåverkan redovisas. Men de färdiga måltiderna upphandlas via lokala avtal vid varje förvaltning utan något IT-stöd.

Nu behöver vi dels ta fram krav på att måltidsleverantörerna ska kunna redovisa klimatpåverkan från de färdiga måltider som de levererar (helst via välkända IT-stöd för livsmedel) och dels krav på att uppnå en viss nivå av klimatpåverkan per måltid. Kan ni ge exempel på skrivningar för att kunna ställa dessa krav i upphandlingar av måltider, eller hänvisa till kommuner som har genomfört detta?

Kommentarer

 • Hej Jon,

  Vid livsmedelsupphandling kan det finnas befintligt upphandlingsstöd som inkluderar menyplanering och klimatberäkningsmöjligheter som genererar rapporter om livsmedlens klimatpåverkan. Många måltidsleverantörer använder sig också av menyplaneringssystem.

  Det finns möjlighet att upphandla att måltidsleverantören ska redovisa klimatpåverkan utifrån menyplanering på det sätt som ni definierar, exempelvis enligt befintliga IT-stöd på marknaden. Leverantörsmarknaden är dock diversifierad och rådet är därför att kunden bör göra en marknadsundersökning utifrån målleverantörernas menyplaneringsstöd. Ett annat råd är att efterfråga en maximal nivå av klimatpåverkan under en definierad period snarare än per enskild måltid.

  Tyvärr har Upphandlingsmyndigheten för närvarande inga exempel på skrivningar för att kunna ställa klimatinformationkrav vid upphandling av måltidstjänster. Denna synpunkt kommer dock att beaktas i det kommande arbetet med att utveckla stöd för upphandling av måltidstjänster.

  Om något är oklart vänligen återkom.

  Bästa hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.