Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Krav på kollektivavtal i upphandlingar

Jag funderar på den prop. och lagrådsremiss som verkar närma sig ett riksdagsbeslut om att det ska bli lag på att ställa krav om kollektivavtal vid offentlig upphandling i statlig regi. Är detta något som man behöver ta höjd för i upphandlingar redan nu? Detta avser väl egentligen endast vissa områden?

Kommentarer

 • Hej Loritha!

  I propositionen om Nytt regelverk för upphandling som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017, anges att upphandlande myndigheter och enheter ska ställa särskilda arbetsrättsliga villkor om det är behövligt (se bland annat prop. 2015/16:195 del 2 s. 804-842 och 1117-1126). Bedömningen av om det är behövligt eller inte att ställa de obligatoriska villkoren om lön, semester och arbetstid ska göras mot bakgrund av risken för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella upphandlingen. Det ska inte vara obligatoriskt att alltid ställa särskilda arbetsrättsliga villkor.

  Social hänsyn utgör även en del i den Nationella upphandlingsstrategin som regeringen har tagit fram.

  Upphandlande myndigheter och enheter är inte skyldiga att tillämpa en lag innan den har trätt ikraft, men det står givetvis upphandlande myndigheter och enheter fritt att utforma arbetsrättsliga villkor inom ramen för den idag gällande LOU (2007:1091). Hur ett sådant krav lämpligen bör utformas får bedömas utifrån det aktuella upphandlingsföremålet och omständigheterna i övrigt.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan bli synligt för alla.
Din e-post visas aldrig publikt. Läs vår policy