Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur ställer man krav på miljöpolicy och inkludering?

Hej,

vi ska upphandla en leverantör för webbutbildningar och skulle vilja ställa krav på att dom har en bra miljöpolicy och arbetar med miljöfrågor samt att vi vill ställa krav på att dom arbetar med inkludering. Får man göra det och i vilken utsträckning i så fall?

Var i LOU kan jag hitta detta?

Det står i kap 15 om miljöledningssystem men det är inte så mycket.

Kommentarer

 • Hej Helena,

  Upphandlande myndigheter är som utgångspunkt fria att utforma sin upphandling, samt avgöra vilka kvalifikationer som ska efterfrågas av anbudsgivarna, utefter myndighetens behov. Kraven måste dock alltid ha en koppling till kontraktsföremålet, vilket innebär att de ska avse och påverka just den efterfrågade tjänsten, produkten eller byggentreprenaden. Vidare får kraven som ställs inte strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Kvalificeringskrav kan bland annat avse leverantörens tekniska kapacitet (se 14 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling [LOU]). Enligt 15 kap. 11 § punkten 8 LOU kan den upphandlande myndigheten begära in utredning i form av information om de miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma att vidta vid fullgörandet av kontraktet för att styrka leverantörens tekniska kapacitet. Det stämmer att det även är möjligt att ställa krav på att leverantören ska följa ett visst miljöledningssystem med stöd av 15 kap. 15 § LOU. Du kan läsa mer om tillämpningen av bestämmelsen på vår webbplats.

  Möjligheten att ställa krav på att leverantören ska ha ett systematiskt miljöarbete kan alltså göras på två olika sätt. Läs gärna det tidigare inlägget Lägstanivå för miljöledningssystem i vår Frågeportal för en mer utförlig redogörelse av de två möjligheterna och skillnaderna mellan dem.

  Jag har svårt att avgöra vad som avses med ”krav på att dom arbetar med inkludering”. Det är exempelvis möjligt att ställa krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling, läs gärna mer om det på vår webbplats.

  Om du med ”inkludering” istället avser att främja tillgänglighet genom att anpassa tjänsten för samtliga användares behov innehåller LOU en uttrycklig skyldighet för upphandlande myndigheter att bestämma de tekniska specifikationerna med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (se 9 kap. 2 § LOU). Läs mer om tillgänglighet och samtliga användares behov på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 29 maj 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.