Till senaste kommentaren

Går det att ställa krav på rättvisemärkning?

Hej,

Jag undrar hur jag ska förstå Upphandlingsmyndighetens kommentar under rubriken "Användning av märkning". Där står det bland annat följande:

"Av EU-domstolens dom i Max Havelaar och av LOU-direktivets skäl 97 framgår att möjligheterna att hänvisa till rättvisemärkta varor begränsas till tilldelningskriterier eller särskilda villkor för fullgörande av kontrakt."

Hur ska jag förstå "hänvisa till rättvisemärkta varor"? Anser Upphandlingsmyndigheten att det är tillåtet att kräva rättvisemärkning eller likvärdig märkning så länge detta krav är antingen ett tilldelningskriterium eller ett villkor för fullgörande av kontrakt?

Kommentarer

 • Hej Mathias!

  Ett krav på en social märkning ska ställas som ett tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor. Rättvisemärkning (exempelvis Fairtrade) är dock inte en renodlad social märkning utan innehåller vissa miljökrav vilket gör att det i praktiken förekommer att kravet ställs i form av en teknisk specifikation (se vår kriterie-wizard).

  Det finns dock generellt sett inget hinder mot att ställa ett sådant krav på teknisk specifikation som ett särskilt kontraktsvillkor i en upphandling, men förutsättningarna för det beror bland annat på den upphandlande myndighetens val av utvärderingsmodell. Notera dock att huvudregeln är att krav på social märkning ska ställas som ett tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor.

  Läs mer
  Läs även om användning av märkning på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 25 september 2019

  Med vänlig hälsning
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Ska jag tolka svaret så att Upphandlingsmyndigheten anser att det är tillåtet att kräva rättvisemärkning, det vill säga att rättvisemärkning är en sådan märkning som uppfyller villkoren i 9 kap. 13 § första stycket LOU?

  Hälsningar
  Mathias Sylvan
 • Hej igen!

  Upphandlingsmyndigheten har inte tagit ställning i frågan och heller inte gjort några bedömningar av enskilda märkningssystem om de uppfyller förutsättningar i 9 kap. 13 § första stycket lagen om offentlig upphandling (LOU). Vi vill framhålla att vi utgår från att kravet på rättvisemärkning bör ställas som ett tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor, vilket överensstämmer med EU-domstolens praxis och LOU-direktivet (se skäl 97 i LOU-direktivet).

  Hur kravet på bland annat rättvisemärkning kan ställas är föremål för diskussion och vi överväger även möjligheten att tillsätta en rättsutredning för att klargöra rättsläget.

  Uppdaterad: den 25 september 2019

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej!

  I KravID:10403 (Avancerad nivå) framgår följande text i sista stycket;

  "Odlaren ska dessutom garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset (påslag på världsmarknadspriset), långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören samt förfinansiering."

  KravID:10403 är rubricerat som en "Teknisk specifikation".

  Om jag har förstått det hela rätt bör den ovan citerade texten formuleras som ett tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor. Stämmer det?

  Med vänliga hälsningar,
  Tobias Karlsson
  Tobias Karlsson
 • Hej,

  Den tolkning som vi hittills gjort av upphandlingsreglerna är att ett krav på rättvisemärkning eller rättvis handel bör ställas som ett tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor.

  Upphandlingsmyndigheten har emellertid inte gjort några bedömningar av enskilda märkningssystem om de uppfyller förutsättningar i 9 kap. 13 § första stycket lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Hållbarhetskriteriet Socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakao (KravID 10403) uppdaterades i januari 2019.

  Uppdaterad: den 9 augusti 2019
  Charlotta Upphandlingsjurist
 • Hej

  Vi står inför att upphandla Fairtrade-märkt kaffe och undrar vad det senaste svaret är på den här frågan; ska Fairtrade ställas som ett krav på varje position i anbudssvarsfilen eller som ett allmänt krav i ramavtalet?
  Cristoffer
 • Hej,

  På din praktiska fråga ger jag ett praktiskt svar.

  Jag förstår det som att efter er behovs- och marknadsanalys önskar ni upphandla kaffe med prestanda som motsvaras av Fairtrade. Välj då lämpliga hållbarhetskriterier ur vårt Kriteriebiblioteket som motsvarar er ambition på sortimentet. Givetvis finns kriterier på kaffeområdet som kan bevisas med Fairtrade eller likvärdigt.

  Du kan välja att ställa kravet som ett allmänt krav i ramavtalet om du gör det transparent vilken del av sortimentet som omfattas av kravet. Rekommendationen är dock att ställa krav på positionsnivå i anbudssvarsfilen för att göra det så tydligt och transparent som möjligt för den som svarar på anbudet.

  Läs mer
  Kriteriebiblioteket hittar du på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 25 september 2019

  Hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel
 • "Vi står inför att upphandla Fairtrade-märkt kaffe" - detta är väl inte tillåtet då du exkluderar andra miljö/sociala märkningar som t ex eco-label och rainforest alliance och andra märken. Varför vill ni just ha detta märket?

  Att hänvisa till just detta kaffe märket är väl extra problematiskt då märkningen ägs till 50% av LO och 50% av Svenska kyrkan, man kan ju undra om det är just därför som alla undrar om de kan kräva detta märket?
  Robert
 • Hej Robert,

  Vi kan inte svara på frågan varför föregående frågeställare önskar upphandla kaffe som är Fairtrade-märkt. Precis som min kollega Monica har svarat så är det möjligt att upphandla kaffe med motsvarade prestanda som Fairtrade-märkt kaffe har. Fairtrade-märkningen kan då bevisa att kaffet har den önskade prestandan, men även likvärdiga bevis ska godtas.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Gäller det fortfarande att kraven på kaffe ska ställas på produktnivå eller är det ändrat till att kraven ska ställas som ett särskilt kontraktsvillkor?
  Cristoffer Cedergren
 • Hej,

  Rekommendationen är att sociala krav i offentlig upphandling ska ställas som krav på leverantören. Leverantören åtar sig att leverera enligt kundens krav och leverans kan exempelvis resultera i märkta produkter i leveransen som du ser i Förslag till bevis.

  Kravet är utformat enligt nedan:

  Socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakao
  Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10403: 1

  Leverantörens åtagande:
  Leverantören ska från och med att kontraktet startar endast leverera produkter av kaffe, te och kakao som är odlade under arbetsförhållanden som är förenliga med:
  • ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182)
  • FN:s barnkonvention artikel 32
  • Den arbetsrätt som gäller där arbetet utförs.
  Förslag till bevis:
  • Märkning som uppfyller villkoret, exempelvis Rainforest Alliance, UTZ Certified, Fairtrade eller likvärdig märkning.
  • Eget tredjeparts-certifierat program från leverantören.
  • Annan dokumentation som visar att villkoret uppfylls.
  Om något är oklart är du välkommen att höra av dig.

  Bästa hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.