Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Krav på rättvisemärkning

Hej,

Jag undrar hur jag ska förstå Upphandlingsmyndighetens kommentar under rubriken "Användning av märkning". Där står det bland annat följande:

"Av EU-domstolens dom i Max Havelaar och av LOU-direktivets skäl 97 framgår att möjligheterna att hänvisa till rättvisemärkta varor begränsas till tilldelningskriterier eller särskilda villkor för fullgörande av kontrakt."

Hur ska jag förstå "hänvisa till rättvisemärkta varor"? Anser Upphandlingsmyndigheten att det är tillåtet att kräva rättvisemärkning eller likvärdig märkning så länge detta krav är antingen ett tilldelningskriterium eller ett villkor för fullgörande av kontrakt?

Kommentarer

 • Hej Mathias!

  Ett krav på en social märkning ska ställas som ett tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor. Rättvisemärkning (Fairtrade) är dock inte en renodlad social märkning utan innehåller vissa miljökrav vilket gör att det i praktiken förekommer att kravet ställs i form av en teknisk specifikation (se vår kriterie-wizard). Det finns generellt sett dock inget hinder mot att ställa ett sådant krav på teknisk specifikation som ett särskilt kontraktsvillkor i en upphandling, men förutsättningarna för det beror bl.a. på den upphandlande myndighetens val av utvärderingsmodell. Notera dock att huvudregeln är att krav på social märkning ska ställas som ett tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor.

  Med vänlig hälsning
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Ska jag tolka svaret så att Upphandlingsmyndigheten anser att det är tillåtet att kräva rättvisemärkning, dvs. att rättvisemärkning är en sådan märkning som uppfyller villkoren i 9 kap. 13 § första stycket LOU?

  Hälsningar
  Mathias Sylvan
 • Hej igen!

  Upphandlingsmyndigheten har inte tagit ställning i frågan och heller inte gjort några bedömningar av enskilda märkningssystem om de uppfyller förutsättningar i 9 kap. 13 § första stycket LOU. Jag vill framhålla att vi utgår från att kravet på rättvisemärkning bör ställas som ett tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor, vilket överensstämmer med EU-domstolens praxis och LOU-direktivet (se skäl 97 i LOU-direktivet).

  Hur kravet på bland annat rättvisemärkning kan ställas är föremål för diskussion och vi överväger även möjligheten att tillsätta en rättsutredning för att klargöra rättsläget.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej!

  I KravID:10403 (Avancerad nivå) framgår följande text i sista stycket;

  "Odlaren ska dessutom garanteras en kostnadstäckande minimiersättning, premie på priset (påslag på världsmarknadspriset), långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören samt förfinansiering."

  KravID:10403 är rubricerat som en "Teknisk specifikation".

  Om jag har förstått det hela rätt bör den ovan citerade texten formuleras som ett tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor. Stämmer det?

  Med vänliga hälsningar,
  Tobias Karlsson
  Tobias Karlsson
 • Hej,
  Först vill vi be om ursäkt för det sena svaret.

  Den tolkning som vi hittills gjort av upphandlingsreglerna är att ett krav på rättvisemärkning eller rättvis handel bör ställas som ett tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor, vilket överensstämmer med EU-domstolens praxis och LOU-direktivet (se skäl 97 i LOU-direktivet (2014/24/EU)). Upphandlingsmyndigheten har emellertid inte gjort några bedömningar av enskilda märkningssystem om de uppfyller förutsättningar i 9 kap. 13 § första stycket LOU. Vi inleder nu en extern juridisk analys av märkningsreglerna i upphandlingsregelverket och hur de ska tolkas i förhållande till miljömärkningar, sociala märkningar och andra märkningar. Kriterierna i det markerade KravID 10403 uppdateras under hösten 2018.
  Charlotta Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.