Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan vi ställa krav på rökfri arbetstid?

Hej,
Finns det något hinder att ställa krav på utförare i samband med att vi upphandlar b la. hemtjänst och vård- och omsorgsboende om rökfri arbetstid? Vi ska (under utredning) för all verksamhet inklusive upphandlad verksamhet inom förvaltningen införa rökfri arbetstid.

Kommentarer

 • Hej Hanna,

  När en upphandlande myndighet i en enskild upphandling överväger att ställa särskilda villkor för fullgörande av kontrakt ska villkoren ha anknytning till det som ska upphandlas, det vill säga vara kopplade till kontraktsföremålet, och villkoren ska vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Ni kan alltså ställa krav på rökfri arbetstid som särskilt kontraktsvillkor om det har en koppling till det ni upphandlar och är förenligt med de grundläggande principerna. En princip som kan vara särskilt intressant i det här fallet är proportionalitetsprincipen som innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

  Har den upphandlande myndigheten en policy om rökfri arbetstid som omfattar det som ska upphandlas talar det för att ett sådant krav har en koppling till kontraktsföremålet. Vi kan däremot tyvärr inte göra en bedömning i det enskilda fallet om kravet är förenligt med LOU, utan det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om kravet ska ställas, till exempel i det fall den upphandlande myndigheten utreder möjligheten att införa en policy om rökfri arbetstid.

  Uppdaterad: den 19 december 2018


  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.