Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Går det att ställa krav på hur transport ska ske vid upphandling av varor?

Kan man ställa krav på hur transporten ska utföras när transporten inte upphandlas separat utan ingår i priset för varan?

Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Enligt LOU får krav ställas på den vara och/eller tjänst som upphandlas. LOU anger inte att specifika krav inte kan ställs på transporttjänsten när denna ingår i varans pris. Principiellt finns inga hinder mot att en kommun t.ex. ställer krav på att transporterna ska ske i fordon som lever upp till en specifik miljöprestanda eller att förarna ska vara utbildade i sparsam körning enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier.

  När transporten är inkluderad i varans pris kan transporten ses som en del av kontraktsföremålet och ställda krav ska som vanligt följas upp. När kommunen upphandlar transport separat har kommunen dock större möjligheter att styra över transportplaneringen än när transporten ingår i varans pris.

  Man kan bara ställa krav på något som har betydande miljöpåverkan kopplat till den tjänst eller vara man köper och kraven ska vara proportionerliga. Om transporterna har stor del i den totala tjänst man ska handla upp så kan man mycket väl ställa krav på dessa, men det beror på tjänstens art.

  Upphandlingsmyndigheten
 • Hej,
  Om inte hela transporten är dedikerad för den köpande myndigheten, det vill säga, då ”man har köpt varan och transporten av varan, men inte allt på bilen”. Kan krav ställas på transporten vid varuupphandlingen?

  Med vänlig hälsning
  Linda

  Linda
 • Hej Linda,

  Det går bra att ställa krav avseende transporten vid varuupphandling om den ses som en del av upphandlingsföremålet. Notera dock att detta krav inte får riktas mot annan transport än den som omfattas av upphandlingen. Ett sådant krav skulle sakna koppling till upphandlingsföremålet och således vara otillåtet.

  Det ska tilläggas att det inte finns något som hindrar en leverantör från att transportera andra varor i den aktuella transporten, om inte annat framgår av avtalet. Har en upphandlande myndighet exempelvis ställt miljökrav avseende transporter i en upphandling finns alltså en möjlighet att andra transporter som inte omfattas av uppdraget får en reducerad miljöbelastning. Ett sådant agerande från leverantörens sida strider förstås inte mot upphandlingslagstiftningen.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Hej!
  I svar 6 december 2016, skriver ni att:
  Man kan bara ställa krav på något som har betydande miljöpåverkan kopplat till den tjänst eller vara man köper, samt om transporterna har stor del i den totala tjänst man ska handla upp så kan man mycket väl ställa krav på dessa, men det beror på tjänstens art. 

  Mina frågor är då:
  • Hur vet man som upphandlande myndighet att den vara/tjänst som man köper har en betydande miljöpåverkan? 
  • Och vad menas med stor del av transporter i den totala tjänst man ska handla upp?

  Med vänlig hälsning
  Linda
  Linda
 • Hej Linda,

  Det är ingen enkel fråga, jag har därför tyvärr inget enkelt svar att ge dig.

  Miljöpåverkan är betydande i transporttjänster, exempelvis persontransporter (exempelvis färdtjänst, skolskjuts) och godstransporter (exempelvis paket, flyttjänster och avfallstjänster). Och därmed bör det vara motiverat att ställa miljökrav i sådana situationer.

  När det gäller varor där transporten ingår brukar transportens del i varans totala miljöpåverkan sätt ur ett livscykelperspektiv (livscykelanalys, LCA) oftast inte vara så stor. Transporter kan i vissa fall ändå utgöra en betydande del av uppdraget och då ha en så pass stor miljöpåverkan att man då kan ställa miljökrav på transporten.
   
  Det är vanligt och kan vara motiverat att ställa krav på transporter för till exempel livsmedelsdistribution i en grossistlösning och om man har gjort en separat upphandling för distribution är tjänsten transporttjänst och då är miljöpåverkan som den från godstransporter. Andra tjänster där det är relativt vanligt att man ställer miljökrav på transporter är till exempel städtjänster.

  Det är den upphandlande myndigheten som ska göra en bedömning från fall till fall om miljökrav avseende transporter kan ställas i upphandlingen.

  Med vänliga hälsningar
  Heini-Marja Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.