Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad händer om man uppfyller krav med råge?

Om man vid en upphandling säger att en produkt skall klara till exempel en viss vikt (säg 200 kg) och vår produkt klarar mer (säg 250 kg). Kan det vara ett skäl till att man inte uppfyller kravet? Måste vi anpassa vår produkt neråt så att säga.

Kommentarer

  • Hej Mats!

    Enligt öppenhetsprincipen ska upphandlingsprocessen präglas av transparens och förutsägbarhet. Det innebär bland annat att upphandlingsdokumenten måste vara förutsägbara och att det tydligt måste framgå vilka krav den upphandlande myndigheten eller enheten ställer.

    Personligen har jag svårt att föreställa mig en situation då det skulle vara till nackdel för den upphandlande myndigheten eller enheten att en produkts beskaffenhet går utöver vad som krävs förutsatt att produktens pris inte påverkas. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, det vill säga hur villkoren ställts samt vilken utvärderingsmodell som används.

    Med vänliga hälsningar,
    Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.