Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kvalificering av leverantörer enligt LOV

I kvalificeringen ska leverantör prövas vad gäller ekonomisk stabilitet samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. Ska samtliga delar prövas innan en avslagsbeslut meddelas? Eller kan man grunda ett avslagsbeslut enbart på att leverantören inte uppfyller kravet på ekonomisk stabilitet (som vanligen är "kreditvärdig"). D v s utan att pröva den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten?
Vad händer i så fall om leverantören överklagar beslutet (om avslag på grund av bristande kreditvärdighet) och får rätt i Förvaltningsrätten? Det beslutet avser ju endast den ekonomiska prövningen, leverantören riskerar fortfarande att inte godkännas till exempel vad gäller yrkesmässig kapacitet. Med risk för att bli underkänd i den delen. Med nytt överklagande och så vidare.
Marie Björkman Rapportera olämpligt innehåll
LOV

Kommentarer

 • Hej Marie!

  Huruvida alla krav ska bedömas innan godkännandebeslutet meddelas till den sökande, där ett av kraven inte uppfylls, framgår inte av LOV. Det är däremot viktigt, för de fall en sökande inte godkänts, att den upphandlande myndigheten i beslutet anger skälen varför denne inte godkänts. Den upphandlande myndigheten ska dessutom lämna upplysningar om hur ansökan om rättelse görs (se 8 kap. 2 § LOV). Om en sökande får vetskap om vilka krav sökanden inte uppfyller, kan denne se till att uppfylla dem i framtiden och komma in med en ny ansökan. Det är därför även viktigt att leverantörer ges möjlighet att förstå vad som krävs för att de ska uppfylla kraven (se prop. 2008/09:29 s. 87–88).

  Överklagar en leverantör beslutet och får rätt i domstolen kan domstolen förordna om rättelse på så vis att en ny utvärdering ska genomföras. En domstol får inte bedöma om leverantören uppfyller samtliga krav utan det är den upphandlande myndighetens uppgift. Naturligtvis riskerar leverantören att inte godkännas vid en senare utvärdering om den upphandlande myndigheten upptäcker nya brister som inte prövades i domstolen.

  Av dessa anledningar kan det vara lämpligt att bedöma om leverantören uppfyller samtliga krav innan beslut om att inte godkänna leverantören meddelas. Som ovan nämnt framgår emellertid inte något sådant krav av LOV.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.