Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kvalificeringskrav för privata/offentliga aktörer kontra likabehandlingsprincipen?

Om man i en upphandling kan förvänta sig att såväl privata leverantörer som offentliga aktörer (till exempel kommuner) kommer vara intresserade av att lämna anbud, hur ska man då tänka vid utformningen av kvalificeringskraven i upphandlingen? Vissa sedvanliga kvalificeringskrav (till exempel f-skattsedel, riskklass från UC) kan ju rent faktiskt inte en kommun uppfylla. Hur ska man tänka då vid utformningen av förfrågningsunderlaget för att inte riskera att bryta mot likabehandlingsprincipen? Kan man uppställa olika kvalificeringskrav för privata/offentliga anbudsgivare i upphandlingen? Eller bör man istället anpassa kvalificeringskraven till den s k "lägsta" nivå som såväl en privat som en offentlig aktör kan uppfylla?

Kommentarer

 • Hej Lisa,
  En upphandlande myndighet får inte ställa högre krav än vad som krävs för den specifika upphandlingen, detta följer av proportionalitetsprincipen. En upphandlande myndighet bör därför, vilket du även är inne på, anpassa kvalificeringskraven till den (lägsta) nivå som är nödvändig i upphandlingen.

  Om en upphandlande myndighet överväger att ställa ett krav som befaras stänga ute vissa leverantörer som bedöms kunna utföra uppdraget kan det vara lämpligt att se över om kravet är nödvändigt och står i proportion till syftet med kravet.

  Ett av många sätt att hantera en situation där ett krav på kreditvärdighet befaras vara oproportionerligt är att utforma kravet med alternativa bevismedel (till exempelvis intyg från banker, årsredovisningar eller utdrag ur dem eller uppgift om leverantörens samlade omsättning). Det kan även tilläggas att om en leverantör har godtagbara skäl för att inte lämna in sådan utredning som den upphandlande myndigheten begär, får leverantören i stället åberopa annan utredning som myndigheten finner lämplig (15 kap. 10 § lagen om offentlig upphandling [LOU]).

  Av likabehandlingsprincipen följer att krav måste gälla lika för alla leverantörer. Det går alltså inte att ställa upp olika krav beroende på om en anbudsgivare är ”privat” eller ”offentlig”.

  Bara för att ett kvalificeringskrav kan hävdas vara ”sedvanligt” behöver det inte betyda att kravet bör eller ens får ställas i en viss upphandling.

  För övrigt kan en kommun vara godkänd för F-skatt och ha ett kreditvärdighetsbetyg hos kreditupplysningsföretag (dock inte hos UC).

  Uppdaterad: den 26 juni 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.