Till senaste kommentaren

Är det diskriminerande mot nystartade företag att ställa omsättningskrav?

Hej,

Har en relaterad fråga till frågan Kvalificeringskrav för privata/offentliga aktörer kontra likabehandlingsprincipen?.

Om man jämför nyföretagare med etablerade leverantörer, hur ser möjligheterna ut för nyföretagare att delta i upphandlingar i relation till till exempel kreditvärdighet (riskklass, årsredovisning, omsättning och så vidare)?

Kommentarer

 • Hej Sanna,

  Det står den upphandlande myndigheten fritt att ställa krav på att leverantören har viss ekonomisk och finansiell ställning, förutsatt att ett sådant krav är nödvändigt för att tillgodose myndighetens behov i upphandlingen och att dess tillämpning inte strider mot de grundläggande principerna för offentlig upphandling. En av dessa principer är likabehandlingsprincipen vilken innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar i upphandlingen. Detta innebär att en upphandlande myndighet till exempel inte kan ställa krav på ekonomisk kapacitet som i praktiken utesluter nystartade företag (se till exempel Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2808-10 och Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1227-08).

  För att uppfylla ett krav på till exempel kreditvärdighet kan en leverantör (det vill säga även nystartade företag) åberopa ett annat företags kapacitet. Detta innebär att en leverantör kan använda sig av ett annat företags resurser för att uppfylla ett krav i en upphandling, till exempel om den själv saknar efterfrågad kapacitet i form av kreditvärdighet. Leverantören ska visa att den kommer att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet ska fullgöras.

  Källhänvisningar
  14 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – åberopa ett annat företags kapacitet.

  Uppdaterad: den 26 juni 2019


  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.