Till senaste kommentaren

Kvalificeringskrav vid förenklat förfarande (inte direktivstyrd upphandling)

Om upphandlande myndighet vill ställa krav på en lägsta omsättning vid upphandling enligt 19 kapitlet, finns det då inte rätt att göra det? Tänker närmast på 19 kapitlets 2 § om "Tillämpliga bestämmelser", där man hänvisar till 14 kap. 2 § (behörighet att utöva yrkesverksamhet).

Jag tolkar den som att 19 kap. 2 § går igenom tillämpliga bestämmelser för icke direktivstyrda upphandlingar och att då tillämpliga kvalificeringskrav är behörighet att utöva yrkesverksamhet?

Kommentarer

 • Hej Fredrik,

  Den enda formen av kvalificeringskrav som är reglerad vid upphandling under tröskelvärdena är kvalificeringskrav avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet enligt 14 kap. 2 § LOU (se 19 kap. 2 § LOU). Utöver det finns inga bestämmelser om vilka kvalificeringskrav som en upphandlande myndighet får, eller inte får, ställa vid upphandling under tröskelvärdena.

  Det kan uppfattas som märkligt att kvalificeringskrav inte är uttryckligen reglerat vid upphandling enligt 19 kap. LOU (så kallad icke direktivstyrd upphandling), när det vid upphandling över tröskelvärdet finns ett omfattande regelverk att förhålla sig till.

  LOU-direktivet är inte relevant vid en tillämpning av de icke direktivstyrda reglerna i 19 kap. LOU. Detta är dock en sanning med modifikation eftersom det i vissa fall kan vara relevant att tolka vissa bestämmelser som hänvisas till i från 19 kap. LOU i ljuset av LOU-direktivet, eftersom i princip alla bestämmelser i LOU utom 19 kap. LOU baseras på LOU-direktivet.

  Det är rimligt att anta att en myndighet, ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv, får ställa vilka kvalificeringskrav den vill, om inget annat följer av lag. I 19 kap. LOU finns det inte några specifikt reglerade begränsningar om vilka kvalificeringskrav en upphandlande myndighet får ställa (förutom gällande kvalificeringskrav avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet), bortsett från att kraven alltid ska vara förenliga med de grundläggande principerna.

  Detta kan jämföras med begränsningen som finns i 14 kap. 1 § LOU som gäller vid upphandling över tröskelvärdet. Av bestämmelsen framgår att de kvalificeringskrav som ställs på leverantören endast får avse sådana krav som anges i 14 kap. 2–5 §§ LOU. Det finns ingenting som talar för att reglerna som gäller för upphandling under tröskelvärdet ska vara mer begränsande än vid upphandling över tröskelvärdet.

  Källhänvisningar
  • 19 kap. 2 § LOU – lista med tillämpliga bestämmelser för upphandlingar när 19 kap. LOU används
  • 4 kap. 10 § LOU – val av anbud vid upphandling över tröskelvärdena
  • 14 kap. LOU – kvalificeringskrav och åberopande av annans kapacitet vid upphandling över tröskelvärdena
  • 15 kap. LOU – egen försäkran och utredning om leverantörer vid upphandling över tröskelvärdena
  • 4 kap. 1 § LOU – grundläggande principer för offentlig upphandling
  • 14 kap. 1 § LOU – begränsning av tillåtna kvalificeringskrav vid upphandling över tröskelvärdena.
  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.