Till senaste kommentaren

Lagen om e-faktura, kan leverantören fortsätta att skicka pappersfaktura om ramavtalet säger det?

Hej, vad gäller avseende avrop som görs efter den 1 april 2019 från ett ramavtal som är tecknat innan den 1 april 2019? Kan leverantören fortsätta att skicka pappersfaktura om ramavtalet säger det?

Kommentarer

 • Hej Mara,

  Lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (lagen om e-faktura vid upphandling) är endast aktuell att tillämpa till följd av offentlig upphandling som påbörjats efter den 1 april 2019 enligt:
  • lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS),
  • lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU),
  • lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller
  • lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).
  Frågan är om avropet du beskriver är en upphandling som påbörjats efter den 1 april 2019, eller om den anses ha påbörjats i och med att upphandlingen av ramavtalet påbörjades innan den 1 april 2019.

  När anses en upphandling påbörjad när tilldelning av kontrakt sker enligt ett ramavtal?
  De nya upphandlingslagarna gäller enbart för upphandlingar som har påbörjats efter ikraftträdandet. Ett upphandlingsförfarande får därmed anses ha påbörjats när den upphandlande myndigheten eller enheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och detta beslut kommit till kännedom utåt. Vid förfaranden i flera steg innebär detta att det är det inledande steget som påbörjar upphandlingen. Vid ramavtal är denna tidpunkt då förfarandet för att ingå ramavtalet inleds. Således kommer bestämmelser i de gamla upphandlingslagarna (ÄLOU och ÄLUF) att tillämpas på exempelvis förnyade konkurrensutsättningar enligt sådana ramavtal där förfarandet för att ingå ramavtalet har påbörjats före ikraftträdandet av de nya lagarna (se prop. 2015/16:195 s. 918–919).

  Detta talar för att en förnyad konkurrensutsättning (eller ett avrop enligt en fördelningsnyckel för den delen) inte är en ny upphandling som påbörjas utan den anses påbörjad när upphandlingen av ramavtalet påbörjades. Stämmer detta omfattas inte en förnyad konkurrensutsättning som görs efter den 1 april 2019 enligt ett ramavtal där upphandlingen påbörjades innan den 1 april 2019 av lagen om e-faktura vid upphandling. Det bör dock noteras att Upphandlingsmyndigheten inte har tagit ställning i frågan om när en upphandling anses påbörjad när tilldelning av kontrakt sker enligt ett ramavtal.

  Det är upp till respektive upphandlande myndighet och enhet att tolka och tillämpa lagen om e-faktura vid upphandling på ett korrekt sätt. Vid osäkerhet om en bestämmelse är tillämplig eller inte kan det vara lämpligt att göra en restriktiv bedömning. En sådan bedömning av en bestämmelse som innehåller en skyldighet för myndigheten eller enheten bör resultera i om den följer bestämmelsen.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.